İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Bu tetkik immunoterapi ilacına yanıtı belirliyor

Bu tetkik immunoterapi ilacına yanıtı belirliyor

Bu tetkik immunoterapi ilacına yanıtı belirliyor

Prof Dr u0735668_canfeza Sezgin - Fitoterapist & Tıbbi Onkoloji Uzmanı

 

Kanser tedavisinde anti-PD1 / PDL1 antikorları isimi verilen immunoterapi ilaçları giderek yaygın bir şekilde kullanıyoruz. İlaçların pahalı olması nedeni ile gerçekten anti-PD1 / PDL1 immunoterapi ilaçlarından fayda görecek hasta grubunun iyi belirlenmesine ihtiyaç vardır. Pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab ve avelumab gibi ilaçlar bu gruptandır.

 

Anti-PD1 / PD-L1 ilaçların etkinliğini belirlemede kanser dokusunda PD-1, PD-L1, mikrosatellit instabilite gibi parametrelerin değerlendirilmesi gereklidir.

 

Yeni bir bilimsel araştırma bu parametrelere ek olarak farklı bir belirteci saptadı.

 

Çalışmaya göre melanom nedeni ile immunoterapi ilacı alan hastalarda başlangıçta alınan kan örneklerinde dolaşımda kanser hücre DNA’ sının (ctDNA) saptanması ve tedavinin 12. haftasında ctDNA düzeyinde azalma olmaması tedaviye yanıt olmadığının en iyi göstergesidir. Bu durumda tedavi kesilmelidir. Eğer tedavi süresince ctDNA hiç saptanmıyorsa veya baştan dolaşımda saptanan ctDNA düzeyinde tedaviyle azalma oluyorsa immunoterapi ilacının belirgin yararı ile olmaktadır. Bu durumda da tedaviye devam edilmelidir.

 

İmmunoterapi ilaçlarının yanıtının değerlendirilmesinin bazı zorlukları olması nedeni ile gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmede ctDNA takipleri yararlı olabilmektedir. Bu şekilde ilacın ekonomik yükü daha rasyonel temellere dayanır.

 

ctDNA analizi, güncel ve kişiye özel kanser tedavileri ile ilgili ek bilgi için 02122155027 veya 02122155028 i arayın.

 

Kaynak: Lee JH, Ann Oncol. 2017;28(5):1130-1136.