İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Hipertermi

YouTube video player
Kanser kök hücreleri nasıl öldürülebilir?

Kanser kök hücreleri nasıl öldürülebilir?

Kanser tedavisine yanıt vermeyen hastalarda tamamlayıcı kanser tedavileri yarar sağlıyor

Kanser tedavisine yanıt vermeyen hastalarda tamamlayıcı kanser tedavileri yarar sağlıyor

Kanserde iyileşme şansının arttırılması için ne yapılabilir?

Kanserde iyileşme şansının arttırılması için ne yapılabilir?

HİPERTERMİ NEDİR?

HİPERTERMİ NEDİR?

KANSER TEDAVİSİNDE HİPERTERMİ

KANSER TEDAVİSİNDE HİPERTERMİ

HİPERTERMİ, KANSERİN YARDIMCI TEDAVİSİNDE NASIL YARAR SAĞLAR?

HİPERTERMİ, KANSERİN YARDIMCI TEDAVİSİNDE NASIL YARAR SAĞLAR?

RF Bölgesel Hipertermi

Konular     Hipertermi     | 31.01.2019

Hipertermi kanserin tamamlayıcı tedavisi için geliştirilen bir yöntemdir.

Daha fazla bilgi

Tedavilere Dirençli Kanser Kök Hücreleri Nasıl Öldürülür

Kanser tedavisinde gelişmeler olmasına rağmen birçok hasta temel tedavilerden sonra tekrarlamakta veya tedaviye rağmen çoğalmaya devam etmektedir. Bu durum kanser hücrelerinin kanser tedavisinin öldürücü etkisinden korunup kaçabildiğini göstermektedir. Bunun nedeninin kanseri başlatan ve tekrar çoğalmasını sağlayan Kanser Kök Hücreleri olduğu saptanmıştır.

Daha fazla bilgi

Ağrılı Kemik Metastazında Radyoterapiye Derin Doku RF Hipertermi Eklenmesi Tedavinin Başarısını Arttırıyor

Konular     Hipertermi     Kemik Kanseri     Radyoterapi     | 4.09.2018

Kemik metastazı, kanser hastalarında sıklıkla görülen, ağrı ve kırık riskiyle ciddi sakatlık nedeni olan bir duruma neden olur. Ağrı yakınmasının tedavisinde ağrı kesiciler faydalı olmakla beraber en etkili yöntem radyoterapi olmaktadır.

Daha fazla bilgi

Hipertermi ile Beraber Kemoterapi Pankreas Kanserinde Faydalı Olabilir

Konular     Hipertermi     Kemoterapi     Pankreas Kanseri     | 7.08.2018

Global Onkoloji Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmaya göre, ilerlemiş pankreas kanserli ve asitli hastalar sistemik ve intraperitoneal kemoterapi ile birlikte bölgesel radyofrekans (RF) hipertermiden yararlanabilirler

Daha fazla bilgi

İleri Evre Yumurtalık Kanserinde Kemoterapi ile Beraber RF Hipertermi Verilmesi İyileşme Şansını Arttırıyor

Konular     Hipertermi     Yumurtalık Kanseri     | 4.07.2018

İleri Evre Yumurtalık Kanserinde Kemoterapi ile Beraber RF Hipertermi Verilmesi İyileşme Şansını Arttırıyor

Daha fazla bilgi

Hipertermi kanserin yardımcı tedavisinde nasıl yarar sağlar?

Konular     Hipertermi     Kanserle Mücadele     | 3.07.2018

Hipertermi genel olarak radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi gibi diğer kanser tedavilerinin yanında yardımcı tedavi olarak kullanılır. Hipertermi bazı kanser hücrelerinin radyoterapiye daha iyi yanıt vermesine yardımcı olabilir veya radyoterapinin hasar veremediği kanser hücrelerine hasar verebilir. Ayrıca kanser kitlesinde oksijenlenmeyi ve kan dolaşımını arttırarak tıbbi tedavinin etkinliğinin arttırılmasına destek olur.

Daha fazla bilgi

Sarkomda Tedaviye Rejyonal Hipertermi Eklenmesi İyileşme Şansını Arttırıyor

Konular     Hipertermi     | 3.07.2018

Issels ve arkadaşları tarafından Avrupa ve A.B.D.’ den 9 kanser merkezinin katılımıyla yapılan klinik çalışmada yüksek riskli yumuşak doku kanserinin standart kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin yanına rejyonal derin doku hipertermisinin eklenmesi ile iyileşme şansının, hipertermi eklenmeyen hastalara göre belirgin derecede daha fazla olduğu saptandı. Çalışmaya göre 5 yılın sonunda tedavisine hipertermi eklenen hastaların % 63’ ü hayatlarına sorunsuz devam ederken, hipertermi eklenmeyen hastalarda bu oran daha düşük olup % 51 olarak saptanmıştır.

Daha fazla bilgi

Bilimsel Çalışmalara Göre Hipertermi Kanser Tedavisinin Başarı Şansını Arttırıyor

.B.D.’ nde Ulusal Kanser Enstitüsü’ nün yaptığı araştırmalara göre vücut dokusunu 42-44 ° C’ ye kadar ısıtan rejyonal RF hipertermi yönteminin sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerine zarar verip öldürebildiği ve kanser kitlelerini küçültebildiği saptanmıştır.

Daha fazla bilgi

Hipertermi bağışıklık sisteminin antikanser yanıtını destekler

Konular     Hipertermi     İmmunoterapi     | 29.11.2017

Kanser tedavilerinde başarısızlığın en büyük nedenlerinden birisi tedavinin kanser hücresine verdiği hasarın tamiridir. Kanser hücrelerinde tıbbi tedavi tarafından kendisine verilen hasarı çeşitli tamir mekanizmalarını harekete geçirerek tamir etme yeteneği vardır. Bu tamir etme yeteneği hipertermi yani ısı tedavisi ile engellenebilmektedir.

Daha fazla bilgi

DNA hasarı yapan kanser tedavilerinin yararını arttırmada hiperterminin etkinliği

Konular     Hipertermi     | 24.04.2017

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan’ dan bilim insanlarının ortaklaşa yaptığı araştırmada hiperterminin kemoterapi ve - veya radyoterapinin yanında tamamlayıcı tedavi olarak uygulandığında tedavinin kanser hücrelerini öldürücü etkisini nasıl arttırdığı anlatılmaktadır.

Daha fazla bilgi
<12345>