İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Onkolog Prof. Dr. u0735668_canfeza Sezgin - ÖZGEÇMİŞ

Onkolog Prof. Dr. u0735668_canfeza Sezgin - ÖZGEÇMİŞ

Kategori   | 13.05.2021

 

 

Özgeçmiş

Prof. Dr. V. u0735668_canfeza Sezgin
Fitoterapi & İç Hastalıkları & Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 mezunudur. 1999 yılında aynı fakültede İç Hastalıkları Uzmanı, 2001 yılında da Tıbbi Onkoloji Uzmanı oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’ nda 2006 yılında Tıbbi Onkoloji Doçenti, 2013 yılında da Tıbbi Onkoloji Profesörü unvanını almıştır. Mart 2015’ den itibaren İstanbul’ da mesleğine devam etmektedir. Mart 2016’ da Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ nde Tıbbi Onkoloji Kliniği’ nin kurulmasına öncülük etmiştir. Halen akademisyenlik hayatına İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi' nde devam etmektedir. Ayrıca, Prof Dr u0735668_canfeza Sezgin Tıbbi & Tamamlayıcı Onkoloji Tedavi Kliniği, Torun Center, Bahçe Ofis D:172, Şişli, İstanbul adresinde kanserin tıbbi tedavisi yanı sıra tamamlayıcı tedavileri beraber uygulandığı kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.

Kanserde modern ve güncel kişiye özel kanser tedavilerinin planlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi, kanser gen haritasına göre- NGS ile kişiye özel kanser tedavisinin planlanması, Küba kanser aşıları dahil kanser aşılarının planlanması ve tedavisi, kanser immunoterapisi, kanser elektrokemoterapisi, dahili hastalıklarda fitoterapi - bitkisel tedavilerin uygulanması, ozon tedavisi, yüksek doz C vitamini tedavisi, kanser riskinin azaltılması, beslenme ve yaşam tarzının planlanması gibi geniş bir yelpazede kişiye özel tedaviler yürütmektedir. 

Kendisinin özellikle tümör hücre hatları üzerinde yapılmış araştırmaları ve meme kanseri başta olmak üzere çeşitli konularda yazılmış yüzü aşkın uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış makaleleri, kitap bölümleri ile toplantılarda sunulmuş araştırmaları bulunmaktadır.

Kanserde Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları konusuna özel ilgisi olması nedeni ile Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ nin 2006 yılında düzenlediği Fitoterapi kursunu, sonrasında da Hipnoz kursunu tamamlamıştır. 2016 yılında ülkemizde ilk defa T.C. Sağlık Bakanlığı’ nın yetkilendirmesi ile tıp doktorlarına yönelik Bezmialem Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nde düzenlenen sertifikalı Fitoterapi eğitiminde kanserde bitkisel tedavileri eğitimini vermiş ve eğitimi tamamlamıştır. Yine 2016 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı’ nın yetkilendirmesi ile tıp doktorlarına yönelik Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ nde düzenlenen sertifikalı Fitoterapi eğitiminde kanserde bitkisel tedavileri eğitimini vermiştir.

2016 yılında Almanya’ da kanserde tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kullanılan hipertermi tedavi uygulamaları konusunda kurs ve eğitim almıştır. Bu konuda büyük deneyim sahibi olup Avrupa Hipertermi Derneği üyesidir. 

Özellikle kanserde tıbbi tedaviler yanı sıra hastalıkların tedavisinde yardımcı gıda takviyeleri ve bitkisel tedavilerin değerlendirilmesi konusunda bilimsel toplantılarda konuşmaları, vaka sunumları, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Kanser tedavisinde modern tıbbi ilaç tedavileri yanı sıra 

‘Hangi Kansere Hangi Bitki?’ isimli kitabı 2010 yılında yayımlanmıştır. Türkiye’ nin kendi alanında uzman 13 bilim insanı ile birlikte yazdığı ‘Kansere Çözüm Var’ isimli kitabı da 2011 yılında basılmıştır. 2012 yılında Türkiye Klinikleri Dergisi Tıbbi Onkoloji Özel Sayısı olan Onkolojide Tamamlayıcı-Destek Tedaviler Özel Sayısı Editörlüğü’ nü yapmıştır.

2016 yılında 952 sayfadan ve 2000’i aşkın bilimsel referanstan oluşan, halkın anlayabileceği bir dille ‘Tam Şifa’ isimli kitabı yayımlanmıştır. Tam Şifa isimli kitapta, hastalıklarla mücadelede etkili olan ve geleneksel tıpta önemli yer tutan tıbbi çayların ve yağ karışımlarının formüllerini de içeren bitkisel reçetelere yer verilmiştir. Kitap binlerce bilimsel yayın tarandıktan sonra, hekimlik tecrübeleri de katılarak yazılmıştır.

2019 yılında gerçek iyileşme öyküleri eşliğinde kanserde en çok merak edilen 103 soruya bilimsel anlaşılır yanıtları içeren 'Kanserde Doğru Bilinen Yanlışlar' isimli kitabını yayımlamıştır. Kitata, tamamlayıcı kanser tedavileri ile başarılı sonuçlar alınan bilimsel kongre ve dergilerde sunulan vakalara yer verilmiştir. Ayrıca kitapta 4. evre olup iyileşen kanser hastalarının kendi hikayelerini anlattığı bölüm, özellikle kanser hastalarına umut ışığı olmuştur. 

Güncel sağlık sorunlarına ışık olmak için araştırmalarına devam ederek 2020 yılında covid-19 pandemisinde kılavuz olacak 'Süper Gıdalarla Süper Bağışıklık' isimli kitabın ilk bölümünü yazmıştır. Kitapta bağışıklık sisteminin ne olduğu, nasıl işlev gördüğü, bağışıklık sisteminin bozulmasının hangi olumsuzluklara neden olduğu, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için neler yapılması gerektiği bilimsel ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. 

2014 yılında Türkiye Bilimsel Akademisi Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı’ nda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Masası’ nda çalışmıştır. 2015 yılında II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’ nda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Çalışma Grubunda hizmet vermiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı’ nın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilimsel Danışma Kurulu’ nda görev almıştır.

Kanserin tıbbi tedavisi ve tamamlayıcı destek tedavileri ile ilgili bilimsel toplantılarda, yazılı ve görsel basında görüşüne başvurulmaktadır.

Kanser hastalarının sadece tıbbi olarak değil psikososyal açıdan desteklenmelerinin de önemli olması nedeni ile sosyal sorumluluklarının bilincinde olan bir akademisyen olarak; ailesinde kanser hastalığı bulunan çocukların psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmesi, eğitimlerine katkı sağlanması için ücretsiz olarak hizmet veren ‘Kanserle Savaşan Ailelerin Öğrenim Gören Çocuklarına Destek Derneği’ ni 26 Mayıs 2014 tarihinde İzmir’ in Göztepe semtinde gönüllülerle beraber kurmuş ve kısaca KANSADER olarak isimlendirilen derneğin başkanlığını 2016 yılına kadar yürütmüştür.

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ.. 

1.1 ÖZGEÇMİŞ


Adı Soyadı: V. u0735668_canfeza SEZGİN

Adres:

Prof Dr u0735668_canfeza Sezgin Tıbbi & Tamamlayıcı Onkoloji Tedavi Kliniği

Fulya, Torun Center, Bahce Ofis Büyükdere Caddesi, 74A D172, 34394 Şişli/İstanbul

Telefon/Fax: 0-212-2155028 / 0-212-2155026

E-mail: info@u0735668_canfezasezgin.com

 

a) Doğum tarihi ve yeri: 1970, BURSA

b) Mezun olduğu üniversite: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1993

c) Tıpta uzmanlık ve akademik unvanlar:

Derece

Bilim Dalı

Üniversite / Fakülte

Yıl

Tıpta Uzmanlık

 İç Hastalıkları

Ege Üniversitesi Tıp Fak.

1999

Yan Dal Uzmanlık

 Tıbbi Onkoloji

Ege Üniversitesi Tıp Fak.

2001

Doçent

Tıbbi Onkoloji BD

Ege Üniversitesi Tıp Fak.

2006

Profesör

Tıbbi Onkoloji BD

Ege Üniversitesi Tıp Fak.

2013

Profesör

Tıbbi Onkoloji Kliniği

Biruni Üniversite Hastanesi

2016-


Yapmış olduğu resmi görevler:
 
T.C. Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği

 

d) Üyesi olduğu meslek kuruluşları:

 

  • Akciğer Kanseri Derneği
  • Tıbbi Onkoloji Derneği
  • Türk Onkoloji Grubu
  • Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği
  • İzmir Meme Derneği
  • Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği
  • Klinik ve Uygulamalı Hipnoz Derneği
  • Avrupa Hipertermi Derneği
  • Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği - ESMO

 

 

e) Bildiği yabancı diller: İngilizce (iyi derecede)


2.1 TEZLER

1. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. u0735668_canfeza Sezgin, “İnvaziv Duktal Karsinom Tanısı Almış Meme Kanserli Hastalarda, Ki-67 ile Diğer Prognostik Faktörler Arasındaki İlişki”, Ege Üniversitesi, İzmir, 1999. “Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahattin Sanal”.

2. Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Tezi. u0735668_canfeza Sezgin, “Meme Kanseri Hücre Hattı MCF-7 Üzerinde Arsenik Trioksit’ in Sitotoksisitesi ve Diğer Kemoterapötik Ajanlarla Etkileşimi”, Ege Üniversitesi, İzmir, 2001. “Tez Danışmanı: Doç. Dr. Erdem Göker”.

2.2 TEZLER DIŞINDAKİ ARAŞTIRMA YAYINLARI

2.2.1 BİLİMSEL MAKALELER

A. SCI’de taranan dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. Sanli UA, Uslu R, Sezgin C, Karabulut B, Goker E, “Docetaxel: A First Choice in the Management of Anthracycline-Resistant Metastatic Breast Cancer” Journal of B.U.O.N, 5, 399-403, (2000).

A2. Uslu R, Sanli UA, Sezgin C, Karabulut B, Terzioglu E, Omay SB, Goker E, “Arsenic trioxide-mediated cytotoxicity and apoptosis in prostate and ovarian carcinoma cell lines”, Clin Cancer Res, 6(12),4957-64, (2000).

A3. Sanli UA, Uslu R, Karabulut B, Sezgin C, Saydam G, Omay SB, Goker E, “Which dosing scheme is suitable for the taxanes? An in vitro model”, Arch Pharm Res, 25(4), 550-555, (2002).

A4. Sanal SM, Gokmen E, Karabulut B, Sezgin C, “Gemcitabine and vinorelbine combination in patients with metastatic breast cancer”, Breast J, 8(3),171-176, (2002).

A5. Sanli UA, Uslu R, Karabulut B, Sezgin C, Selvi N, Aydin HH, Saydam G, Goker E, Omay SB, “Alterations in the activity and expression of serine/ threonine protein phosphatases during atra-induced apoptosis of breast cancer cells”, Oncol Rep, 10(6), 2083-2088, (2003).

A6. Oktem G, Karabulut B, Selvi N, Sezgin C, Sanli UA, Uslu R, Yurtseven ME, Omay SB, “Differential Effects of Doxorubicin and Docetaxel on Nitric Oxide Production and Inducible Nitric Oxide Synthase Expression in MCF-7 Human Breast Cancer Cells”, Oncol Res, 14(7-8),381-386, (2004).

A7. Karasulu HY, Karabulut B, Kantarci G, Ozguney I, Sezgin C, Sanli UA, Goker E, “Preparation of arsenic trioxide loaded microemulsion and its enhanced cytotoxicity on MCF-7 breast cancer cell line”, Drug Deliv, 11(6),345-350, (2004).

A8. Ruchan Uslu, Ulus Ali Sanli, Yilmaz Dikmen, Bulent Karabulut, Aydin Ozsaran, u0735668_canfeza Sezgin, Gamze Goksel Muezzinoglu, Serdar Bedii Omay, Erdem Goker, “Predictive Value of Serum IL-8 Levels in Ovarian Cancer Patients Treated With Paclitaxel-Containing Regimens” Int J Gynecol Cancer, 15,240-245, (2005).

A9. Sezgin C, Karabulut B, Uslu R, Sanli UA, Goksel G, Zekioglu O, Ozdemir N, Goker E, “Potential predictive factors for response to weekly paclitaxel treatment in patients with metastatic breast cancer”, J Chemother,17(1):96-103. (2005).

A10. Kurt E, Sezgin C, Evrensel T, Yalçınkaya U, Kanat O, Veral A, Demiray M, Arslan M, Karabulut B, Ercan I, Goker E, Manavoglu O, “Therapy, outcome and analysis of c-kit expression in patients with extrapulmonary small cell carcinoma”, Int J Clin Pract, 59(5), 537-543, (2005).

A11. Sezgin C, Karabulut B, Uslu R, Sanli UA, Goksel G, Yuzer Y, Goker E. Gemcitabine Treatment in Patients with Inoperable Locally Advanced/Metastatic Pancreatic Cancer and Prognostic Factors. Scand J Gastroenterol. 2005 Dec;40(12):1486-92.

A12. Bulent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Cosan M. Terek, Ruchan Uslu, Ulus Ali Sanli, Levent Akman, Aydin Özsaran, Yilmaz Dikmen, Erdem Göker. Topotecan in Platinum-Resistant Epithelial Ovarian Cancer. Chemotherapy 2005;51:347-351.

A13. u0735668_canfeza Sezgin, Ender Kurt, Turkan Evrensel, Necmettin Ozdemir, Osman Manavoglu, Erdem Goker. Efficacy of lower dose capecitabine in patients with metastatic breast cancer and factors influencing therapeutic response and outcome. South Med J 2007;100(1):27-32.

A14. u0735668_canfeza Sezgin, Erhan Gokmen, Mustafa Esassolak, Necmettin Ozdemir, Erdem Goker. Risk Factors for Central Nervous System Metastasis in Patients with Metastatic Breast Cancer. Medical Oncology 2007;24(2):155-161.

A15. Saydam BK, Goksel G, Korkmaz E, Kapkac M, Ozdemir N, Sezgin C, Uslu R. Comparison of the clinical and pathological features between patients with recurrent metastatic breast carcinoma and patients with initially metastatic breast carcinoma. Saudi Med J 2008;29(1):81-6.

A16. Saydam BK, Goksel G, Korkmaz E, Zekioglu O, Kapkac M, Sanli UA, Uslu R, Sezgin C. Comparison of Inflammatory Breast Cancer and Non-Inflammatory Breast Cancer in Western Turkey. Medical Principles and Practice 2008, 018.

A17. Varol U, Karaca B, Tunali D, Degirmenci M, Cirak Y, Purcu DU, Uzunoglu S, Sezgin C, Karabulut B, Sanli UA, Uslu R. The effect of racemic gossypol and at-101 on angiogenic profile of ovcar-3 cells: a preliminary molecular framework for gossypol enantiomers. Exp Oncol 2009;31(4):220-5.

A18. Karabulut B, Karaca B, Atmaca H, Kisim A, Uzunoglu S, Sezgin C, Uslu R. Regulation of apoptosis-related molecules by synergistic combination of all-trans retinoic acid and zoledronic acid in hormone-refractory prostate cancer cell lines. Mol Biol Rep 2010 Mar 28 [Epub ahead of print].

A19. Sahin F, Avci CB, Gunduz C, Sezgin C, Simsir IY, Saydam G. Gossypol exerts its cytotoxic effect on HL-60 leukemic cell line via decreasing activity of protein phosphatase 2A and interacting with human telomerase reverse transcriptase activity. Hematology 2010;15(3):144-50.

A20. Uzunoglu S, Karaca B, Atmaca H, Kisim A, Sezgin C, Karabulut B, Uslu R. Comparison of XTT and Alamar blue assays in the assessment of the viability of various human cancer cell lines by AT-101 (-/- gossypol). Toxicol Mech Methods 2010;20(8):482-6.

A21. Sezgin C, Gokmen E, Kapkac M, Zekioglu O, Esassolak M, Karabulut B, Sanli UA, Uslu R. p53 protein accumulation and presence of visceral metastasis are independent prognostic factors for survival in patients with metastatic inflammatory breast carcinoma. Med Princ Pract 2011;20:159-164.

A22. Kisim A, Atmaca H, Cakar B, Karabulut B, Sezgin C, Uzunoglu S, Uslu R, Karaca B. Pretreatment with AT-101 enhances tumor necrosis factor-related apoptosis-indusing ligand (TRAIL)- induced apoptosis of breast cancer cells by inducing death receptors 4 and 5 protein levels. J Cancer Res Clin Oncol; published online: 13 Mar 2012.

A23. Cirak Y, Varol U, Atmaca H, Kisim A, Sezgin C, Karabulut B, Uzunoglu S, Uslu R, Karaca B. Zoledronic acid in combination with serine/threonine phosphatase inhibitors induces enhanced cytotoxicity and apoptosis in hormone-refractory prostate cancer cell lines by decreasing the activities of PP1 and PP2A. BJU Int. 2012 Aug 9. doi: 10.1111/j.1464-410X.2012.11392.x. [Epub ahead of print].

A24. Varol U, Karaca B, Cakar B, Sezgin C, Karabulut B, Uslu R. Comparing Time to Disease Progression of Irinotecan and Oxaliplatin-based Chemotherapies in Colorectal Cancer Patients With Liver Only Metastasis. Am J Clin Oncol. 2012 May 24. [Epub ahead of print]

A25. Varol Y, Varol U, Karaca B, Karabulut B, Sezgin C, Uslu R. The frequency and significance of radiologically detected indeterminate pulmonary nodules in patients with colorectal cancer. Med Princ Pract. 2012;21(5):457-61. Epub 2012 Apr 27.

A26. Içli F, Altundağ K, Akbulut H, Paydaş S, Başaran G, Saip P, Doğu GG, Eralp Y, Uslu R, Sevinç A, Onur H, Mandel NM, Sezgin C, Altınbaş M, Güler N, Işıkdoğan A, Gökmen E, Uygun K, Ustüner Z, Yaren A, Demirkan B, Coşkun U, Ata A, Ozkan M, Arican A. Nine weeks versus 1 year adjuvant trastuzumab in patients with early breast cancer: an observational study by the Turkish Oncology Group (TOG). Breast Cancer. 2013 Dec 12. [Epub ahead of print]

A27. Varol U, Cirak Y, Cakar B, Karaca B, Sezgin C, Uslu R, Karabulut B. Survival analysis of metastatic colorectal cancer patients who were treated with the five major therapeutic agents over the course of disease. J BUON. 2013 Jul-Sep;18(3):647-52.

A28. Cakar B, Varol U, Junushova B, Muslu U, Gursoy Oner P, Gokhan Surmeli Z, Cirak Y, Karaca B, Sezgin C, Karabulut B, Uslu R. Evaluation of the efficacy of adjuvant chemotherapy in patients with high-risk stage II colon cancer. J BUON. 2013 Apr-Jun;18(2):372-6.

A29. Combination of AT-101/cisplatin overcomes chemoresistance by inducing apoptosis and modulating epigenetics in human ovarian cancer cells.

Karaca B, Atmaca H, Bozkurt E, Kisim A, Uzunoglu S, Karabulut B, Sezgin C, Sanli UA, Uslu R.

Mol Biol Rep. 2013 Jun;40(6):3925-33. doi: 10.1007/s11033-012-2469-z. Epub 2012 Dec

A30. Varol U, Karaca B, Cakar B, Sezgin C, Karabulut B, Uslu R.Comparing time to disease progression of irinotecan and oxaliplatin-based chemotherapies in colorectal cancer patients with liver only metastasis. Am J Clin Oncol. 2013 Aug;36(4):388-91.

A31. Varol U, Degirmenci M, Karaca B, Atmaca H, Kisim A, Uzunoglu S, Sezgin C, Sanli UA, Uslu R. Zoledronic acid increases cytotoxicity by inducing apoptosis in hormone and docetaxel-resistant prostate cancer cell lines. Tumour Biol. 2014 Oct 9. [Epub ahead of print].

A32. Genç M, Genç B, Solak A, Gür E, Sezgin C. Bilateral Krukenberg tumor in a 16-week pregnant woman. Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(1):95-6.

A33. Surmeli Z, Gursoy P, Erdogan AP, Bozkurt E, Atmaca H, Uzunoglu S, Sezgin C, Şanlı UA, Uslu R, Karaca B. Combination of zoledronic acid and serine/threonine phosphatase inhibitors induces synergistic cytotoxicity and apoptosis in human breast cancer cells via inhibition of PI3K/Akt pathway. Tumour Biol. 2015 Oct 13. [Epub ahead of print]

A34. Varol U, Degirmenci M, Karaca B, Atmaca H, Kisim A, Uzunoglu S, Sezgin C, Sanli UA, Uslu R.

Zoledronic acid increases cytotoxicity by inducing apoptosis in hormone and docetaxel-resistant prostate cancer cell lines. Tumour Biol. 2015 Feb;36(2):779-86. doi: 10.1007/s13277-014-2682-6.

A35. Cakar B, Muslu U, Erdogan AP, Ozisik M, Ozisik H, Tunakan Dalgic C, Durusoy R, Karaca B, Sezgin C, Karabulut B, Uslu R. The Role of Body Mass Index in Triple Negative Breast Cancer. Oncol Res Treat. 2015;38(10):518-22.

A36. Baspinar Y, Üstündas M, Bayraktar O, Sezgin C. Curcumin and piperine loaded zein-chitosan nanoparticles: Development and in-vitro characterisation. Saudi Pharm J. 2018;26(3):323-334. doi:10.1016/j.jsps.2018.01.010

A37. Canbay, E., Canbay Torun, B., Cosarcan, K., Altunal, C., Gurbuz, B., Bilgic, C., Sezgin, C., Kaban, K., Yilmaz, S., Yazici, Z. Surgery with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy after response to induction chemotherapy in patients with peritoneal metastasis of gastric cancer. Journal of Gastrointestinal Oncology April 2021; 12 (1). ORCID: 0000-0001-7592-3000.


 

 

B. SCI kapsamı dışındaki dergilerde yayınlanan makaleler :

B1. u0735668_canfeza Sezgin, Mehmet Tüzün, “Tip I Diabet ve Etiyopatogenezi”, Akademi, 1(4), 277-292, (1995).

B2. u0735668_canfeza Sezgin, Murat Tombuloğlu, “Kemik İliği Transplantasyonu”, Akademi, 2(4), 243-257, (1997).

B3. u0735668_canfeza Sezgin, Tankut İlter, “Yeni Hepatit Virüsleri”, Akademi, 3(2-4),174-178, (2000).

B4. Güray Saydam, Cengiz Karakuzu, u0735668_canfeza Sezgin, Filiz Büyükkeçeci, “Vasküler Tonuslarla İlgili Hastalıklarda Endotelin Rolü”, SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital), 2(2), 71-74, (1996).

B5. Güray Saydam, u0735668_canfeza Sezgin, Mustafa Cirit, Gürhun Atabay, “Hipertansiyon, Böbrekler ve Endotel Kökenli Vazoaktif Peptidler”, MN Klinik Bilimler, 2 (5), 94-98, (1996).

B6. F. Akçiçek, G Saydam, B Karabulut, C Sezgin, E Ok, A Başçı, G Atabay, “Hemodiyaliz Tedavisi Sırasında Gelişen Hipertansiyonun Tedavisinde Nifedipin ve Kaptopril Etkilerinin Karşılaştırılması”, SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital), 3(3); 89-91, (1997).

B7. Rüçhan Uslu, Cem Cengiz, Ulus Ali Şanlı, V. u0735668_canfeza Sezgin, Güray Saydam, Bülent Karabulut, Funda Yılmaz, Gül Yüce, Tankut İlter, Serdar Bedii Omay, Erdem Göker, “Hepatosellüler kanser tanısı konmuş hastalarda P53 mutasyonu sıklığı ve klinikopatolojik korelasyon”, THOD, 11(2), 82-87, (2001).

B8. Güray Saydam, Veliddin C. Sezgin, Bülent Karabulut, Osman Zekioğlu, Mine Hekimgil, Serdar B. Omay, Erdem Göker, Filiz Büyükkeçeci, “Kolorektal ve Hematolojik Malignitelerin Birlikteliği: 4 Olgu Sunumu”, THOD, 12(2), 67-72, (2002).

B9. u0735668_canfeza Sezgin, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu, Erdem Göker, “Arsenic Trioxide Has Additive Cytotoxic Effects on MCF-7 Breast Cancer Cell Line With Taxanes”, Turk J Med Sci, 32, 439-444, (2002).

B10. Veliddin u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu, Erdem Göker, Selahattin Sanal, Necmettin Özdemir, “Meme kanserinde Ki-67 ekspresyonu ve diğer prognostik faktörler ile ilişkisi”, Ege Tıp Dergisi, 42(3), (2003).

B11. Bülent Karabulut, Veliddin u0735668_canfeza Sezgin, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu, Erdem Göker, Necmettin Özdemir, Selahattin Sanal, “Meme kanserinde C-erbB-2 ekspresyonu ile diğer prognostik faktörler arasında ilişki var mı?”, Ege Tıp Dergisi, 42(3), (2003).

B12. Veliddin u0735668_canfeza Sezgin, Ulus A. Şanlı, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu, Gamze G. Müezzinoğlu, Erdem Göker, Necmettin Özdemir, “Metastatik Meme Kanserinin Tedavisinde Capecitabine: Etkinlik ve Toksisite”, THOD, 13(4), 200-205, (2003).

B13. Bülent Alkan, Bülent Karabulut, Ulus A. Şanlı, Veliddin C. Sezgin, Rüçhan Uslu, Necmettin Özdemir, Erdem Göker, “Adjuvant Kemoterapi Uygulanmış Meme Kanserli Hastalarda Prognostik Faktörler”, THOD, 14(3), 123-127, (2004).

B14. Bülent Karabulut, V. u0735668_canfeza Sezgin, Gamze Göksel, Ulus A. Şanlı, Rüçhan Uslu, Erdem Göker, “Yüksek Riskli Malign Melanomun Adjuvan Tedavisinde Orta Yüksek Doz İnterferon Alfa-2B Tedavisinin Etkinliği ve Toksisitesi”, THOD, 15(1), 6-14, (2005).

B15. Veliddin u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu, Ulus Ali Şanlı, Erdem Göker, “Daha Önceden Antrasiklin ve Taksan Tedavisi Almış Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Gemsitabin Tedavisi”, THOD, 2(15), 68-72 2005.

B16. Saydam G, Tekin F, Sezgin C, Kokuludağ A, Ersoy O, Başdemir G, Sebik F, “Avasküler Kemik Nekrozu”, Klinik Bilimler ve Doktor, 5(6),721-724, (1999).

B17. Bülent Karabulut, Güray Saydam, Mustafa Özmen, Ulus Ali Şanlı, u0735668_canfeza Sezgin, Mine Hekimgil, Rüçhan Uslu, Erdem Göker, Filiz Büyükkeçeci, “Meme kanseri ve kronik lenfositik löseminin birlikte görülmesi: Olgu sunumu”, THOD, 11(2), 91-94, (2001).

B18. U. A. Şanlı, B Karabulut, F.Tekin, V. C. Sezgin, G. Saydam, G. Göksel Müezzinoğlu, E. Göker, “Mide Karsinomu seyrinde Eozinofili: Olgu sunumu”, THOD, 12(4), 206-209, (2002).

B19. Bülent Karabulut, Fatih Kırçelli, Veliddin C. Sezgin, Gamze G. Müezzinoğlu, Ulus A. Şanlı, Rüçhan Uslu, Erhan Gökmen, Erdem Göker, “Kemoterapi sonrası gelişen nekrotizan miyofasiitis: Olgu sunumu”, THOD, 14(2), 99-104, (2004).

B20. Veliddin u0735668_canfeza Sezgin, Fahri Şahin, Bülent Karabulut, Gamze Göksel Müezzinoğlu, Saliha Soydan, Müge Tunçyürek, Erdem Göker, “Kolorektal karsinom seyrinde akut miyeloblastik lösemi: Vaka sunumu”, Türk Onkoloji Dergisi, 18(1), 30-32, (2003).

B21. u0735668_canfeza SEZGİN, Erhan GÖKMEN, Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Trastuzumab Tedavisinin Beyin Metastazı Gelişme Süresi Ve Genel Sağkalım Üzerine Etkisi. International Journal of Hematology and Oncology, 2005, Vol 15, Num 4 Page(s): 184-188.

B22. Breast Cancer Practice Pattern Study Group. Treatment Aproaches for Metastatic Breast Cancer in Turkey. Turkish Journal of Cancer 2005;35:61-69.

B23. u0735668_canfeza Sezgin, Osman Zekioğlu, Erhan Gökmen. İlk tanıda metastatik meme kanseri ile başvuran hastaların sağkalımını etkileyen prognostik faktörler. Türk Onkoloji Dergisi 2006;21(1):20-25.

B24. V. u0735668_canfeza Sezgin. Kemoterapi Verilen Onkoloji Hastalarında Fitoterapötiklerin Kullanımı: Bilimsel Kanıtların Gözden Geçirilmesi. Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi 2008;01:30-32.

B25. V. u0735668_canfeza Sezgin. Onkolojide Echinacea kullanımı. Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi 2008;02:32-34.

B26. u0735668_canfeza Sezgin. Klinik Onkolojide Moleküler Tanı Kullanımı: Meme Tümörleri. Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji Özel Sayısı 2011;4:37-42.

B27. u0735668_canfeza Sezgin. Hipnoz ve Kanser Tedavisi. Onkolojide Tamamlayıcı – Destek Tedaviler Özel Sayısı, Türkiye Klinikleri 2012;5(1): 11-14.

B28. u0735668_canfeza Sezgin. Kronik Lenfositer Lösemi, Ülseratif Kolit ve Enteropatik Artriti Olan Hastada Tamamlayıcı Tedavi. Onkolojide Tamamlayıcı – Destek Tedaviler Özel Sayısı, Türkiye Klinikleri 2012;5(1): 86-90.

B29. Mustafa Değirmenci, Umut Varol, Alp Özgüzer, Mehmet Bozkurt, u0735668_canfeza Sezgin. Uzun Süreli sağkalım gösteren metastatik pankreas adenokanserli olgu: Nadir bir olgu ve literatürün taranması. Türk Onkoloji Dergisi 2014;29(3):108-111.


2.5.2 BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

A1. M. Isik, B. Karabulut, V.C. Sezgin, U.A. Sanli, G.G. Müezzinoglu, E. Goker, “Prevention of Irinotecan (IRI) ınduced delayed dıarrhea by Octreotide (SMS)”, Somatostatin Receptor Physiology and Targets for Somatostatin Analogue Therapy, Young Investigator Meeting, Barcelona, 31 October-2 November 2002, European Journal of Endocrinology, Volume 148, Suppl 1, 2003.

A2. G. Gorumlu, B. Karabulut, V. C. Sezgin, U. A Sanli, G. G. Müezzinoglu, E. Goker, “Treatment of advanced GEP tumors with fluorouracil (FU) Interferon alfa 2b (IFN) and Octreotide (SMS)”, Somatostatin Receptor Physiology and Targets for Somatostatin Analogue Therapy, Young Investigator Meeting, Barcelona, 31 October-2 November 2002, European Journal of Endocrinology, Volume 148, Suppl 1, 2003.

A3. B. Karabulut, N. Selvi, U.A.Sanli, V.C.Sezgin, G. G. Muezzinoglu, E.Goker, “Dual effect of octreotide on DU-145 Prostate Carcinoma Cell Line: Growth Proliferation to Reversal of Chemoresistance”, Somatostatin Receptor Physiology and Targets for Somatostatin Analogue Therapy, Young Investigator Meeting, Barcelona, 31 October-2 November 2002, European Journal of Endocrinology, Volume 148, Suppl 1, 2003.

A4. V.C. Sezgin, U.A.Sanli, B. Karabulut, R. Uslu, G.G. Muezzinoglu, N. Ozdemir, E. Goker, “Capecitabine (X) monotherapy in patients (pts) with pretreated metastatic breast cancer (MBC): Is response correlated to cerbB-2 expression?”, 2004 ASCO Annual Meeting Proceedings, Journal of Clinical Oncology, (Post-meeting edition), Volume 22, No 14S (July 15 Supplement), (abs: 760), 2004.

A5. Omay SB, Sanli UA, Uslu R, Sezgin VC, Karabulut B, Selvi N, Aydin HH, Saydam G, Goker E, Buyukkececi F, “Alterations in the activity of serine/threonine protein phosphatases during ATRA-induced apoptosis of human breast cancer cells”, 6th International Symposium on Predictive Oncology&Intervention Strategies, Paris, February 9-12, Cancer Detection and Prevention 2002 Symposium Volume, S-97 (Abstract No: 170), 2002.

A6. Sanli UA, Uslu R, Karabulut B, Sezgin VC, Saydam G, Omay SB, Buyukkececi F, Goker E, “Which dosing scheme is suitable for the taxanes (Oral Presentation)”, 6th International Symposium on Predictive Oncology&Intervention Strategies, Paris, February 9-12, 2002, Cancer Detection and Prevention 2002 Symposium Volume, S-178 (Abstract No: 462), 2002.

A7. G. Oktem, B. Karabulut, N. Selvi, C. Sezgin, U.A.Sanli, R. Uslu, A. Uysal, M.E. Yurtseven, S.B. Omay, “Differantial induction of İNOS by doxorubucin and docetaxel in MCF-7 cell line”, The 7th World Congress on Advances in Oncology, 5th International Symposium on Molecular Medicine, Crete, October 10-12, 2002, International Journal of Molecular Medicine, Volume 10, suppl 1, S-24 (Abstract No: 179), 2002.

A8. Uslu R, Sezgin C, Karabulut B, Sanli U A, Tobu M, Saydam G, Büyükkeçeci F, Omay S B, Goker E, “Arsenic trioxide-mediated cytotoxicity in prostate and ovarian carcinoma lines”, Molecular Targets and Cancer Therapeutics, AACR-NCI-EORTC International Conference, Washington, abstract book p55, abs 270, 1999.

A9. Sezgin VC, Sanlı UA, Karabulut B, Oztürk M, Uslu FR, Bilkay BC, Yuzer Y, Mentes A, Goker E, “Single Agent Gemcitabine (GEM) Treatment in Patients with Advanced Pancreatic Carcinoma: Single Institutional Experience”, The Third Annual Global Oncology Young Investigators’ Meeting, Indianapolis, 2001.

A10. H.Y.Karasulu, B.Karabulut, G.Kantarcı, C.Sezgin, I.Özgüney, E.Göker, “Preparation of arsenic trioxide loaded microemulsion and its enhanced cytotoxicitiy on MCF-7 breast carcinoma cell lines”, 11th Inter. Pharm. Technol. Symp. (IPTS-2002), Istanbul, Sep 9-11, 2002, 130-131, 2002.

A11. Murat Dayangac, Yildiray Yuzer, Erdem Goker, Ulus Sanli, Bulent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, “Lipiodol as an antitumor agent: In vitro study in human hepatocellular carcinoma HEPG2 cells”, 12th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, Hepato-Gastroenterology, Vol 49, p340, 2002.

A12. E. Gokmen, C. Sezgin, B. Karabulut, A. Vazquez, S. Sanal, “Gemcitabine plus vinorelbine as first-line treatment of metastatic breast cancer”, American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, Abstract Book, abs no:830, 2005.

A13. u0735668_canfeza Sezgin, Erhan Gokmen. p53 protein accumulation and presence of visceral metastasis are independent prognostic factors for survival in patients with metastatic inflammatory breast carcinoma. 28th San Antonio Breast Cancer Symposium, December 8-11 2005.

A14. Mustafa Değirmenci, Burçak Karaca, Yüksel Küçükzeybek, Gürbüz Görümlü, Didem Tunalı, Fatma Yavaş, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Erdem Göker, ‘Brain metastasis during the follow-up gastointestinal system cancers: a rare entity’, 18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, İstanbul, Hepato-Gastroenterology 55 Supplement I, A324-325, 2008.

A15. Yüksel Küçükzeybek, Gürbüz Görümlü, Burçak Karaca, Mustafa Değirmenci, Didem Tunalı, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Rüçhan Uslu, Ulus Ali Şanlı, Erdem Göker, ‘Irinotecan and cetuximab in patients with heavily pretreated metastatic colorectal cancer’, 18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, İstanbul, Hepato-Gastroenterology 55 Supplement I, A144, 2008.

A16. u0735668_canfeza Sezgin, ‘Lapatinib and capecitabine is an effective treatment in a breast cancer patient with lung, liver, bone, and brain metastases’, International Patient Case Forum Abstracts, The Oncologist, August 2010.

A17. u0735668_canfeza Sezgin, ‘Lapatinib plus capecitabine combination therapy provides an effective treatment option in c-erbB2+ metastatic breast cancer patients to control metastatic skin lesions’, International Patient Case Forum Abstracts, The Oncologist, August 2010.

A18. N. S. Turhal, S. Kilickap, S. Yalcin, C. Sezgin, D. Yamac, H. Akbulut, O. Ozyilkan, F. Ozdemir, D. Cabuk, A. Sevinc. The association between socio-demographic parameters and the use of complementary interventions in cancer patients in Turkey a turkish oncology group study. J Clin Oncol 29:2011 (suppl;abstr e19598).

A19. F. Icli, K. Altundag, U. Coskun, S. Paydas, G. Basaran, P. Saip, G. G. Dogu, Y. Eralp, R. Uslu, A. Sevinc, H. Onur, N. M. Mandel, C. Sezgin, M. Altinbas, N. Guler, A. Isikdogan, E. Gokmen, K. Uygun, Z. Ustuner, A. Yaren, TURKISH ONCOLOGY GROUP. Nine versus 52 weeks of adjuvant trastuzumab in early breast cancer: an observational study of Turkish Oncology Group. J Clin Oncol 29:2011 (suppl;abstr 629).

A20. R. Uslu, C. Sezgin,S. Büyükberber, O. Abulkhair, T. Darwish, A. Işıkdoğan, M. Gümüş, F. Dane, A. Sevinç, H. Halawani, D. Uncu. N. Marreo, Patricia Nunez, Silvia Cagnolati , Jose Gregorio Rodriguez,J. Tobler, E. Moraes; C. Soares, S. Santillana, R. Gidekel, S. Landis. Clinical outcomes among ErbB2+ MBC patients treated with lapatinib-capecitabine after trastuzumab progression: Role of early switch to lapatinib (TYCO study). San Antonio Breast Cancer Symposium– December 4−8, 2012.

A21. Burcak Karaca, Harika Atmaca, Emir Bozkurt, u0735668_canfeza Sezgin, Bulent Karabulut, Ruchan Uslu. Use of docetaxel in combination with octreotide as a synergistic combination for prostate cancer with apoptotic and antiangiogenic effects. ASCO 2014 Annual Meeting, May 29 - Jun 2, Chicago, Illinois.

A22. Atike Pınar, Zeki Sürmeli, Pınar Gürsoy, Selim Uzunoglu, u0735668_canfeza Sezgin, Ruchan Uslu, Burcak Karaca. Docetaxel in combination with octreotide: A synergistic combination for prostate cancer with apoptotic and anti-angiogenic effects. ESMO 2014, 26-30 September, Madrid, Spain.

A23. Duygu Aygunes, u0735668_canfeza Sezgin, Ruchan Uslu, Buket Kosova. Cytotoxic, apoptotic and molecular effects of fucoidan as single agent and in combination with trastuzumab and docetaxel in HER2(+) breast cancer cells. J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr e13520)

A24. Duygu AYGUNES, u0735668_canfeza SEZGIN, Buket KOSOVA CAN. The Cytotoxic Effects of Turmeric-Black Pepper-Cinnamon Extracts Mix on Breast Cancer Cell Line MDA-MB-231. 3rd INTERNATIONAL

BAU-DRUG DESIGN CONGRESS, Bahçeşehir University Istanbul, Turkey, 1-2-3 October 2015.

B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

B1. Akçiçek F, Karabulut B, Saydam G, Sezgin C, Ok E, Karaman D, Başçı A, “Hemodiyaliz Sırasında Gelişen Hipertansiyon Tedavisinde Nifedipin ve Kaptopril Etkilerinin Karşılaştırılması", XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Özet Kitabı, 99, Abant, 1995.

B2. B Karabulut, G Saydam, F Hamulu, A G Özgen, Ş Çetinkalp, C Sezgin, M Tüzün, “Ege Bölgesinde Guvatr insidansı”, 20. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, 94, İzmir, 1997.

B3. Ulus A. Şanlı, Rüçhan Uslu, V. u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Erdem Göker, “Osteosarkomda Neoadjuvant/adjuvant Yüksek Doz Methotraxate İçeren Çok Ajanlı Kemoterapinin Etkinliği”, XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, (sözel bildiri) 16, Antalya, 1999.

B4. Bülent Karabulut, Ulus A. Şanlı, Rüçhan Uslu, V. u0735668_canfeza Sezgin, Yıldıray Yüzer, A. Şükrü Menteş, Erdem Göker, “Bioembolizasyon: Labaratuvardan Kliniğe Hepatosellüler Karsinom (HCC) İçin Yeni Bir Sağaltım Modeli”, XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, (sözel bildiri) 21, Antalya, 1999.

B5. V. u0735668_canfeza Sezgin, Rüçhan Uslu, Ulus A. Şanlı, Bülent Karabulut, Erdem Göker, “Nüks/metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda İkinci Hat Tedavi: İrinotecan (CPT 11)”, XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, (sözel bildiri) 22, Antalya, 1999.

B6. Ulus A. Şanlı, Rüçhan Uslu, Bülent Karabulut, V. u0735668_canfeza Sezgin, Erdem Göker, “Metastatik Meme Kanseri Olgularında İlk Hat Olarak Kullanılan Docetaxel/adriamycin Kombinasyonu”, XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 45, Antalya, 1999.

B7. Ulus A. Şanlı, Rüçhan Uslu, V. u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Erdem Göker, “Antrasikline Dirençli Metastatik Meme Kanseri Olan Hastalarda Tek Ajan Olarak Docetaxel’in etkinliği”, XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 45, Antalya, 1999.

B8. Rüçhan Uslu, Ulus A. Şanlı, Bülent Karabulut, V. u0735668_canfeza Sezgin, Erdem Göker, “Önceki Faz I Çalışmalarda Belirlenen Maksimum Tolere edilebilir doz (MTD) Günümüz Destek Tedavileri ile Yeniden Değerlendirilmeli mi ? İfosfamide deneyimi”, XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 86, Antalya, 1999.

B9. V. u0735668_canfeza Sezgin, Rüçhan Uslu, Ulus A. Şanlı, Bülent Karabulut, Erdem Göker, “Pankreas Kanserinde Tek Ajan Gemcitabine (GEM) Sağaltımı”, XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 91, Antalya, 1999.

B10. Bülent Karabulut, Ulus A. Şanlı, Rüçhan Uslu, V. u0735668_canfeza Sezgin, Erdem Göker, “Evre III Malign Melanomada Postoperatif Adjuvant İnterferon 2b (IFN): Hangi doz en iyisi ?”, XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 103, Antalya, 1999.

B11. Güray Saydam, Veliddin u0735668_canfeza Sezgin, Osman Zekioğlu, Mine Hekimgil, Serdar Bedii Omay, Erdem Göker, Filiz Büyükkeçeci, “Kolorektal ve Hematolojik Malignitelerin Birlikteliği: 4 Olgu Sunumu”, XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 87, İzmir, 2000.

B12. u0735668_canfeza Sezgin, Ulus A. Şanlı, Bülent Karabulut, Murat Öztürk, Rüçhan Uslu, Yıldıray Yüzer, Ali Ş. Menteş, Banu Ç. Bilkay, Erdem Göker, “İnoperabl/metastatik pankreas kanserli 49 hastada tek ajan Gemcitabine tedavi sonuçları”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Sözel Bildiri, Bildiri Özetleri Kitabı, 49, İstanbul, 2001.

B13. u0735668_canfeza Sezgin, Ulus A. Şanlı, Bülent Karabulut, Murat Öztürk, Rüçhan Uslu, Mustafa Korkut, Banu Ç. Bilkay, Erdem Göker, “Nüks/metastatik kolorektal kanserli hastalarda ikinci hat olarak irinotecan (CPT-11) tedavisi: etkinlik ve toksisite”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Sözel Bildiri, Bildiri Özetleri Kitabı, 65, İstanbul, 2001.

B14. Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Ulus A. Şanlı, Murat Öztürk, Rüçhan Uslu, Banu Ç. Bilkay, Adem Güler, Erdem Göker “Lokal ileri veya metastatik mide kanserinde paclitaxel ve cisplatin kombine tedavisinin etkinliği ve toksisitesi”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 90, İstanbul, 2001.

B15. Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Ulus A. Şanlı, Murat Öztürk, Rüçhan Uslu, Banu Ç. Bilkay, Adem Güler, Erdem Göker, “Yüksek riskli, opere, nonmetastatik mide kanserinde adjuvant paclitaxel/cisplatin kombine tedavisinin etkinliği ve toksisitesi”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 90, İstanbul, 2001.

B16. Murat Öztürk, Ulus A. Şanlı, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Rüçhan Uslu, Banu Ç. Bilkay, Erdem Göker, “Antrasikline dirençli metastatik meme kanser olgularında docetaxel etkinliği”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 113, İstanbul, 2001.

B17. u0735668_canfeza Sezgin, Ulus A. Şanlı, Bülent Karabulut, Murat Öztürk, Rüçhan Uslu, Mustafa Korkut, Banu Ç. Bilkay, Erdem Göker, “Nüks/metastatik 54 kolorektal kanserli hastada birinci hat olarak irinotecan (CPT-11) tedavisi: etkinlik ve toksisite”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 120, İstanbul, 2001.

B18. u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Ulus A. Şanlı, Murat Öztürk, Rüçhan Uslu, Banu Ç. Bilkay, Erdem Göker, “İnoperabl/metastatik mide kanserli hastalarda irinotecan/5-fluorourasil kombinasyon tedavisinin 23 hastada etkinlik ve toksisitesi”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 123, İstanbul, 2001.

B19. u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Ulus A. Şanlı, Murat Öztürk, Rüçhan Uslu, Adem Güler, Banu Ç. Bilkay, Erdem Göker, “Opere mide kanserinin adjuvant tedavisinde irinotecan/5-fluorourasil kombinasyonu”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 124, İstanbul, 2001.

B20. u0735668_canfeza Sezgin, Ulus A. Şanlı, Bülent Karabulut, Murat Öztürk, Rüçhan Uslu, Yıldıray Yüzer, Ali Ş. Menteş, Banu Ç. Bilkay, Erdem Göker, “Opere pankreas kanserinde adjuvant tek ajan Gemcitabine sağaltımı”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 127, İstanbul, 2001.

B21. Murat Öztürk, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Ulus A. Şanlı, Rüçhan Uslu, Banu Ç. Bilkay, Erdem Göker, “Primer veya metastatik beyin tümörlerinin tedavisinde fotemustine etkinlik ve toksisitesi”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 158, İstanbul, 2001.

B22. Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Ulus A. Şanlı, Murat Öztürk, Rüçhan Uslu, Banu Ç. Bilkay, Erdem Göker, “Sarkomlarda megadoz ifosfamid: faz I çalışmalarında belirlenen maksimum tolere edilebilir doz (MTD) günümüz destek tedavileri ile yeniden değerlendirilmeli mi?”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 170, İstanbul, 2001.

B23. Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Ulus A. Şanlı, Murat Öztürk, Rüçhan Uslu, Banu Ç. Bilkay, Erdem Göker, “Lokal ileri veya metastaz yapmış baş-boyun kanserli hastalarda destek tedavi amaçlı kemoterapi: paclitaxel-ifosfamid-cisplatin (TIP) kombine rejiminin etkinlik ve toksisitesi”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 224, İstanbul, 2001.

B24. Yılmaz Dikmen, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Murat Öztürk, Ulus A. Şanlı, Rüçhan Uslu, Banu Ç. Bilkay, Erdem Göker, “Cisplatine refrakter over kanserli hastalarda topetecan etkinliği ve toksisitesi”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 224, İstanbul, 2001.

B25. u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Ulus A. Şanlı, Murat Öztürk, Rüçhan Uslu, Banu Ç. Bilkay, Erdem Göker, “İnoperabl lokal nüks/metastatik baş-boyun kanserlerinin palyatif tedavisinde paclitaxel+cisplatin/carboplatin kombinasyonunun etkinliği ve toksisitesi”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 226, İstanbul, 2001.

B26. Rüçhan Uslu, Ulus A. Şanlı, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Aydın Özsaran, Yılmaz Dikmen, Ender Terzioğlu, Erdem Göker, “Over kanseri tedavisinde yeni kemoterapötik etki-yeni tümör belirleyici: Paclitaxel ve IL-8”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 228, İstanbul, 2001.

B27. Rüçhan Uslu, Ulus A. Şanlı, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Ender Terzioğlu, Serdar Bedii Omay, Erdem Göker, “Over ve prostat kanseri hücre hatlarında arsenik trioksit aracılıklı sitotoksisite ve apoptosis”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 228, İstanbul, 2001.

B28. Şanlı UA, Karabulut B, Uslu R, Karasu Z, Bor S, Sezgin C, Göker E, “Klinik Nedenselleştirme Sınavı (CORE) Onkoloji-Gastroentroloji Bilim Dalları Uygulaması”, II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. 24-28 Nisan 2001, İzmir Bildiri Özet Kitabı, 142, 2001.

B29. U. A. Şanlı, R. Uslu, B. Karabulut, V. C. Sezgin, G. Göksel Müezzinoğlu, E. Göker, “Antrasiklin- docetaxel dirençli ileri evre meme kanseri tedavisinde haftalık, alterne paclitaxel-vinorelbine rejimi”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 129, Antalya, 2003.

B30. F. Kırçelli, B. Karabulut, V. C. Sezgin, G. Göksel Müezzinoğlu, U. A. Şanlı, R. Uslu, E. Gökmen, “Kemoterapi sonrasında gelişen nekrotizan myofasitis: Olgu sunumu”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 111, Antalya, 2003.

B31. B. Karabulut, N. Selvi, U. A. Şanlı, R. Uslu, V. C. Sezgin, G. Göksel Müezzinoğlu, E. Göker, “DU-145 Prostat kanseri hücreleri üzerine Oktreotidin dual etkisi”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 188, Antalya, 2003.

B32. V. C. Sezgin, U. A. Şanlı, B. Karabulut, R. Uslu, G. Göksel Müezzinoğlu, E. Göker, “Metastatik meme kanserinin tedavisinde Capecitabine: etkinlik ve toksisite”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 132, Antalya, 2003.

B33. G. Öktem, B. Karabulut, N. Selvi, C. Sezgin, A. Uysal, M. Yurtseven, S.B. Omay, “MCF-7 Meme Kanser Hücrelerinde Doksorubisin ve Dositakselin Sitotoksisitesi ve İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz Ekspresyonu Üzerine Etkileri”, VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 130, İstanbul, 2002.

B34. u0735668_canfeza Sezgin, Erhan Gökmen, Erdem Göker, ‘Metastatik meme kanserli hastalarda trastuzumab tedavisi ile beyin metastazı gelişme süreci arasında ilişki var mı?’’, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 304, İstanbul, 2005.

B35. u0735668_canfeza Sezgin, Erhan Gökmen, Erdem Göker, ‘Dosetaksel sonrası herhangi bir hatta verilen kapesitabin tedavisinin etkinliği’’, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 304, İstanbul, 2005.

B36. u0735668_canfeza Sezgin, Erhan Gökmen, Mustafa Esassolak, Erdem Göker, ‘Metastatik meme kanserinde prognostik belirteç olarak vücut kitle endeksi’’, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 306, İstanbul, 2005.

B37. u0735668_canfeza Sezgin, Erhan Gökmen, ‘Metastatik meme kanserli hastalarda sağkalımı etkileyen prognostik faktörler’’, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 306, İstanbul, 2005.

B38. u0735668_canfeza Sezgin, Erhan Gökmen, Necmettin Özdemir, Erdem Göker, ‘Rekürren metastatik meme kanserli hastalarda santral sinir sistemi metastazı gelişme riskini arttıran faktörler’, 1. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı ve TOG Alt Çalışma Grupları Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitabı, 87, Ankara, 2005.

B39. u0735668_canfeza Sezgin, Erhan Gökmen, ‘Metastatik meme kanserli hastalarda aromataz inhibitörleri ile elde edilen yanıt ve progresyona kadar geçen süre üzerine etkili faktörler’, 1. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı ve TOG Alt Çalışma Grupları Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitabı, 88, Ankara, 2005.

B40. u0735668_canfeza Sezgin, Erhan Gökmen, Murat Kapkaç, Osman Zekioğlu, Zeynep Özsaran, Mustafa Esassolak, ‘p53 protein akümülasyonu ve viseral metastaz varlığı, metastatik iltihabi meme kanserli hastalarda sağkalım için bağımsız prognostik faktördür’, 1. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı ve TOG Alt Çalışma Grupları Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitabı, 88, Ankara, 2005.

B41. u0735668_canfeza Sezgin, Erhan Gökmen, Murat Kapkaç, Necmettin Özdemir, Esra Korkmaz, Ragıp Kayar, Erdem Göker, ‘Rekürren metastatik meme kanseri ve ilk tanı anında metastatik meme kanseri: hasta ve tümör özelliklerinin karşılaştırılması’, 1. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı ve TOG Alt Çalışma Grupları Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitabı, 172, Ankara, 2005.

B42. u0735668_canfeza Sezgin, Ender Kurt, Türkan Evrensel, Necmettin Özdemir, Osman Manavoğlu, Erdem Göker, ‘Metastatik meme kanserli hastalarda düşük doz kapesitabin tedavisinin etkinliği: tedavi yanıtını etkileyen faktörler’, 1. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı ve TOG Alt Çalışma Grupları Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitabı, 173, Ankara, 2005.

B43. u0735668_canfeza Sezgin, Osman Zekioğlu, Erhan Gökmen, ‘Metastatik meme kanseri: iltihabi ve iltihabi olmayan meme kanserinin karşılaştırılması’, 1. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı ve TOG Alt Çalışma Grupları Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitabı, 174, Ankara, 2005.

B44. Gülnihan Eren, Fatma Ünal, u0735668_canfeza Sezgin, Erhan Gökmen, ‘Metastatik meme kanserli hastalarda sigara içilmesinin genel sağkalım üzerine etkisi’, XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 217, Antalya, 2007.

B45. Fatma Ünal, Gülnihan Eren, u0735668_canfeza Sezgin, Erhan Gökmen, ‘Beyin metastazı olan meme kanserli hastalarda primer tümör özelliklerinin sağkalıma etkisi’, XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 105, Antalya, 2007.

B46. Mahmut Muzaffer İlhan, u0735668_canfeza Sezgin, Zeliha Ak, Bakytbubu Arynova, Bülent Karabulut, Ulus Ali Şanlı, Osman Zekioğlu, Rüçhan Uslu, Erdem Göker, ‘Rekürren metastatik meme kanserli hastalarda sağkalımı etkileyen faktörler’, 2. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı, 109, Antalya, 2008.

B47. Mahmut Muzaffer İlhan, u0735668_canfeza Sezgin, Esra Zengin, Necmettin Özdemir, Bülent Karabulut, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu, Erdem Göker, ‘Triple negatif metastatik meme kanserinde sağkalımı etkileyen parametreler’, 2. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı, 116, Antalya, 2008.

B48. Yüksel Küçükzeybek, Gürbüz Görümlü, Burçak Karaca, Harika Atmaca, Selim Uzunoğlu, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu, ‘İbandronik asit’ in meme ve prostat kanseri hücre hatlarında farklı sitotoksik ve anti-anjiogenetik etkisi’, 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Özet Kitabı, 40, Antalya, 2008.

EB9. Burçak Karaca, Yüksel Küçükzeybek, Gürbüz Görümlü, Çiğdem Erten, M. Kemal Gül, Ercüment Cengiz, Harika Atmaca, Selim Uzunoğlu, Ulus Ali Şanlı, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu, ‘Prostat kanseri tedavisinde yeni bir antianjiojenik ajan: Gossypol’, 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Özet Kitabı, 50, Antalya, 2008.

B50. Burçak Karaca, Yüksel Küçükzeybek, Gürbüz Görümlü, Çiğdem Erten, M. Kemal Gül, Ercüment Cengiz, Harika Atmaca, Selim Uzunoğlu, Bülent Karabulut, Ulus Ali Şanlı, u0735668_canfeza Sezgin, Rüçhan Uslu, ‘Zoledronik asit – ATRA (all trans retinoik asit) kombinasyonu hormon refrakter prostat kanseri hücrelerinde BIRC5’ i (Survivin) inhibe ediyor’, 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Özet Kitabı, 51, Antalya, 2008.

E51. Duygu Aygüneş, u0735668_canfeza Sezgin, Osman Zekioğlu, Erhan Gökmen, Necmettin Özdemir, Nejat Topçuoğlu, Buket Kosova, ‘Metastatik Meme Kanserli Hastalarda CES1 Gen Polimorfizmleri Görülme Sıklıklarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi’, İstanbul Meme Kanseri Konferansı ve Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı, Özet Kitabı, 245, İstanbul, 2008.

B52. Burçak Karaca, Duygu Ünüvar Purcu, Murat Kapkaç, Necmettin Özdemir, Gürbüz Görümlü, Harika Atmaca, Selim Uzunoğlu, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu, ‘Meme kanserli hastaların doku örneklerinde meme kanseri ve östrojen reseptör sinyalizasyonu mRNA ekspresyon profillerinin PCR array ile saptanması’, 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Özet Kitabı, 90, Antalya, 24-28 Eylül 2009.

B53. Mustafa Değirmenci, Derya Bıçakçı Hopancı, Didem Tunalı, Raika Durusoy, Burçak Karaca, Umut Varol, Gürbüz Görümlü, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu, ‘Erken Evre Meme Kanseri Hastalarında Adjuvan TAC Kemoterapisi Lipid Profilini Bozuyor mu?’, 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Özet Kitabı, 88, Antalya, 24-28 Eylül 2009.

B54. Umut Varol, Burçak Karaca, Gürbüz Görümlü, Mustafa Değirmenci, Didem Tunalı, Yalçın Çırak, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu, ‘Dosetaksel-octreotid kombinasyonunun prostat kanseri hücre hatlarında apoptotik proteinler üzerindeki etkilerinin araştırılması’, 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Özet Kitabı, 75, Antalya, 24-28 Eylül 2009.

B55. Burçak Karaca, Gürbüz Görümlü, Mustafa Değirmenci, Didem Tunalı, Umut Varol, Yalçın Çırak, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu, ‘AT-101/Cisplatin kombinasyonunun insan over kanseri hücre hatları üzerindeki olası sinerjistik sitotoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılması’, 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Özet Kitabı, 55, Antalya, 24-28 Eylül 2009.

B56. Mustafa Değirmenci, Umut Varol, Uğur Muslu, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu, Oktay Tekeşin, Funda Yılmaz, Ahmet Çoker, ‘Pankreasın osteoklast tipi dev hücreli tümörü: olgu sunumu’, 2. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, 7-11 Nisan 2010, Antalya.

B57. Mustafa Değirmenci, Burçak Karaca, Yalçın Çırak, Uğur Muslu, Burcu Çakar, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu, ‘Nöroendokrin karsinom ile derin hipokalsemi: olgu sunumu’, 2. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, 7-11 Nisan 2010, Antalya.

B58. Burçak Karaca, Didem Tunalı, Mustafa Değirmenci, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Rüçhan Uslu, ‘AT-101/Cisplatin sinerjistik kombinasyonunun insan over kanseri hücre hatlarında DNA metiltransferaz ve histon deasetilaz enzim aktivitesi üzerine etkileri’, VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 22-26 Eylül 2010, Antalya.

B59. Burcu Çakar, Aslı Kısım, Burçak Karaca, Yalçın Çırak, Harika Atmaca, Selim Uzunoğlu, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Rüçhan Uslu, ‘İnsan meme kanseri hücre hatlarında AT-101/trail kombinasyonunun sitotoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılması’, VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 22-26 Eylül 2010, Antalya.

B60. Uğur Muslu, Duygu Ünüvar Purcu, Burçak Karaca, Umut Varol, Harika Atmaca, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Rüçhan Uslu, ‘Türk meme kanseri hastalarında kanserli ve normal meme dokusu FGFR2 gen polimorfizminin belirlenmesi’, VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 22-26 Eylül 2010, Antalya.

B61. Burcu Çakar, Burçak Karaca, Uğur Muslu, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. ‘Nüks Glioblastome Multiforme (GBM) vakalarında uygulanan Bevacuzimab – İrinotekan kombinasyon tedavisindeki deneyimlerimiz’, 19. Ulusal Kanser Kongresi, 20 – 24 Nisan 2011, Antalya.

B62. Cenk Gökalp, Burçak Karaca, Burcu Çakar, Yalçın Çırak, Aslı Kısım, Harika Atmaca, Selim Uzunoğlu, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. ‘Prostat kanseri hücre hatlarında zoledronik asit uygulamasının sitotoksik ve anti-anjiogenik etkilerinin araştırılması’, 19. Ulusal Kanser Kongresi, 20 – 24 Nisan 2011, Antalya.

B63. Burçak Karaca, Mustafa Değirmenci, Umut Varol, Uğur Muslu, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Rüçhan Uslu. ‘AT-101/Octreotid sinerjistik kombinasyonu hormon dirençli insan prostat kanseri hücre hatlarında somatostatin resepörleri 2 ve 5’ i indükleyerek apoptozise neden olmaktadır’, 19. Ulusal Kanser Kongresi, 20 – 24 Nisan 2011, Antalya.

B64. Burçak Karaca, Yalçın Çırak, Didem Tunalı, Burcu Çakar, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. ‘Zoldronik asitin protein fosfataz inhibitörleri ile kombinasyonunun insan hormon-refraktör prostat kanseri hücrelerinde farnesilpyrofosfat sentaz üzerine etkilerinin araştırılması’, 19. Ulusal Kanser Kongresi, 20 – 24 Nisan 2011, Antalya.

B65. Didem Tunalı, Burcu Çakar, Uğur Muslu, Umut Varol, Pınar Gürsoy Öner, Zeki Gökhan Sürmeli, Burçak Karaca, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. Nüks Glioblastome Multiforme(GBM) Vakalarında İrinotekan – Bevasizumab Kombinasyon Kemoterapisi Sonuçlarımız, 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi , 21 – 25 Mart 2012, Antalya.

B66. Deniz Ezgi Çakmak, Umut Varol, Uğur Muslu, Burcu Çakar, Burçak Karaca, u0735668_canfeza Sezgin, Rüçhan Uslu, Çiçek Fadıloğlu, Bülent Karabulut.Kanser Dispne Ölçeği’nin Türk Kanser Hastalarında Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi , 21 – 25 Mart 2012, Antalya.

B67. Umut Varol, Burcu Çakar, Bermet Junushova, Uğur Muslu, Pınar Gürsoy Öner, Zeki Gökhan Sürmeli, Burçak Karaca, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. Yüksek Riskli Evre II Kolon Kanserli Hastalarda Uygulanan Adjuvan Kemoterapinin Etkinlik Analizi. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi , 21 – 25 Mart 2012, Antalya.

B68. Umut Varol, Zeki Gökhan Sürmeli, Pınar Gürsoy Öner, Burcu Çakar, Uğur Muslu, Aslı Kısım, Emir Bozkurt, Harika Atmaca, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu, Burçak Karaca. Dosetaksel’e Dirençli Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Dosetaksel’in Sitotoksik ve Apoptotik Etkisinin Zoledronik Asit Ön Muamelesiyle Arttırılması. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi , 21 – 25 Mart 2012, Antalya.

B69. Burcu Çakar, Uğur Muslu, Umut Varol, Didem Tunalı, Pınar Gürsoy Öner, Zeki Gökhan Sürmeli, Burçak Karaca, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. Metastatik Renal Hücre Karsinomlu Hastalarda Sunitinib Etkinlik ve Toksisitesinin Belirlenmesi. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi , 21 – 25 Mart 2012, Antalya.

B70. Zeki Gökhan Sürmeli, Burcu Çakar, Uğur Muslu, Pınar Gürsoy Öner, Umut Varol, Burçak Karaca, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Rüçhan Uslu. Metastatik Mide Kanserinde İkinci Hat Folfırı Kemoterapisi Sonuçları. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi , 21 – 25 Mart 2012, Antalya.

B71. Hakan Çamyar, Burcu Çakar, Uğur Muslu, Emir Bozkurt, Selim Uzunoğlu, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Rüçhan Uslu, Burçak Karaca. Docetaksel / Octreotid Sinerjistik Kombinasyonu İnsan Meme Kanseri Hücre Hatlarında Somatostatin Reseptörleri 2 ve 5’i İndükleyerek Apotozise neden olmaktadır. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi , 21 – 25 Mart 2012, Antalya.

B72. Pınar Gürsoy Öner, Burcu Çakar, Uğur Muslu, Zeki Gökhan Sürmeli, Umut Varol, Didem Tunalı, Burçak Karaca, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. Metastatik Mide Kanserli Hastalarda İnfüzyonel ve Bolus 5-Fluorourasil İçeren DCF Kemoterapi Şemalarının Etkinlik ve Yan Etki Açısından Değerlendirilmesi. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi , 21 – 25 Mart 2012, Antalya.

B73. Burçak Karaca, Burcu Çakar, Zeki Gökhan Sürmeli, Uğur Muslu, Emir Bozkurt, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. Zoledronik Asit’in Serin/Treonin Protein Fosfataz İnhibitörleriyle Kombinasyonunun İnsan Meme Kanseri Hücrelerinde AKT Protein Düzeyine Etkisinin Araştırılması. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi , 21 – 25 Mart 2012, Antalya.

B74. Uğur Muslu, Burcu Çakar, Umut Varol, Didem Tunalı, Pınar Gürsoy Öner, Zeki Gökhan Sürmeli, Burçak Karaca, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. Lokal İleri- Metastatik Pankreas Kanserli Hastalarda İkinci Hat Tedavide Xelox Kemoterapisinin Etkinlik ve Toksisitesinin Değerlendirilmesi. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi , 21 – 25 Mart 2012, Antalya.

B75. Pınar Gürsoy, Aslı Yıldırım, Emir Bozkurt, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu, Burçak Karaca. Sinerjistik Docetaxel/Octreotid Kombinasyonu Meme Kanseri Hücrelerinde Mitokondriyal Yolak Üzerinden Apoptozisi İndükler. 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. 19-23 Mart 2014, Antalya.

B76. Atike Pınar Erdoğan, Gülcan Bulut, Zeki Sürmeli, Pınar Gürsoy, Burçak Karaca, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. Metastatik kolorektal karsinomda metastazektomi zamanlaması sağkalımı etkiler mi? 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. 19-23 Mart 2014, Antalya.

B77. Ahmet Özveren, Burçak Karaca, Zeki Sürmeli, Pınar Gürsoy, Atike Pınar Erdoğan, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu. Meme Kanseri Moleküler Genetik Alt Sınıflarının ≤35 ve >35 Yaş Kadınlarda Karşılaştırılması. 11. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2014, Bafra, KKTC.

B78. Semih Akın, Burçak Karaca, Atike Pınar Erdoğan, Zeki Sürmeli, Pınar Gürsoy, Bülent Karabulut, u0735668_canfeza Sezgin, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu. Trastuzumab/AT-101 kombinasyonu HER2 pozitif meme kanseri hücrelerinde PI3K sinyal yolağını baskılayarak sinerjistik sitotoksik ve apoptotik etki göstermektedir. 11.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 17 - 21 Eylül 2014, Bafra, KKTC.

B79. Mustafa Şahbazlar, Burçak Karaca, Pınar Gürsoy, Zeki Sürmeli, Atike Pınar Erdoğan, u0735668_canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu. Trastuzumab, HER2 Pozitif Meme Kanseri Hücrelerini Radyasyon Uygulamasına Karşı Sensitize Etmektedir. 11.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 17 - 21 Eylül 2014, Bafra, KKTC.

B80. Duygu AYGÜNEŞ, u0735668_canfeza SEZGİN, Buket KOSOVA CAN. FUKOİDANIN MEME KANSERİ HÜCRE HATTI MCF-7 ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ İLE MOLEKÜLER REGÜLASYONDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. 13 – 15 MART 2015 EHOK, İZMİR-ÇEŞME.

B81. Burçak KARACA, Harika ATMACA, BÜLENT KARABULUT, u0735668_canfeza SEZGİN. ZERDEÇAL-KARABİBER-TARÇIN EKSTRAKTLARI KARIŞIMININ MCF-10A, MCF-7, MDA-MB-453 VE CACO-2 HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 13 – 15 MART 2015 EHOK, İZMİR-ÇEŞME.

E82. Burçak KARACA, Harika ATMACA, BÜLENT KARABULUT, u0735668_canfeza SEZGİN. ZERDEÇAL-KARABİBER-TARÇIN EKSTRAKTLARI KARIŞIMININ PAKLİTAKSEL VE İRİNOTEKAN İLE KOMBİNASYONUNUN MCF-10A, MCF-7, MDA-MB-453 VE CACO-2 HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 13 – 15 MART 2015 EHOK, İZMİR-ÇEŞME.

E83. Oğuz BAYRAKTAR, Bülent KARABULUT, V. u0735668_canfeza SEZGİN. ZERDEÇAL, KARABİBER VE TARÇIN SIVI EKSTRAKT KARIŞIMININ SİTOTOKSİK VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ. 13 – 15 MART 2015 EHOK, İZMİR-ÇEŞME.

E84. u0735668_canfeza Sezgin, Metastatik akciğer adenokanserinde uzun süreli hastalık kontrolü, 2. EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ, 18-20 MART 2016, İZMİR.

E85. u0735668_canfeza Sezgin, Didem Taştekin. Taşlı yüzük hücreli mide kanseri ve periton metastazı olan hastada küratif tedavi, 2. EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ, 18-20 MART 2016, İZMİR.

E86. u0735668_canfeza Sezgin, Küratif cerrahi sonrası nüks eden ve sistemik tedavilere yanıtsız metastatik fibrolamellar karaciğer kanserinde GEMOX ile başarılı yanıt, 2. EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ, 18-20 MART 2016, İZMİR.

E87. u0735668_canfeza Sezgin, Kemorefrakter metastatik low grad kondrosarkomda tamamlayıcı tedavi ile hastalık kontrolü, 2. EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ, 18-20 MART 2016, İZMİR.

E88. u0735668_canfeza Sezgin, Nüks/metastatik maksiller adenoid kistik karsinomda metronomik kemoterapi ile uzun süreli hastalık kontrolü, 2. EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ, 18-20 MART 2016, İZMİR.

E89. u0735668_canfeza Sezgin, ERKEN DÖNEM NÜKS/METASTATİK KOLON KANSERİNDE KÜRATİF TEDAVİ, 2. EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ, 18-20 MART 2016, İZMİR.

E90. u0735668_canfeza Sezgin, KARACİĞERDE YAYGIN KARSİNOM METASTAZINDA KÜRATİF TEDAVİ, 2. EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ, 18-20 MART 2016, İZMİR.

E92. u0735668_canfeza Sezgin, Metastatik endometriyum kanserinde metronomik kemoterapi ve megesterol asetat ile uzun süreli hastalık kontrolü. P – 257, 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 23 – 27 Mart 2016, Antalya.

E93. u0735668_canfeza Sezgin, Tedavilere dirençli metastatik prostat kanserinde başarılı salvage tedavisi. P – 172, 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 23 – 27 Mart 2016, Antalya.

E94. u0735668_canfeza Sezgin, Komorbid kalp hastalığı olan metastatik meme kanserinde metronomik kemoterapi ile başarılı hastalık kontrolü. P – 015, 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 23 – 27 Mart 2016, Antalya.

E95. u0735668_canfeza Sezgin, Kemoterapi refrakter miksoid kondrosarkomda metronomik kemoterapi ile hastalık kontrolü. P – 087, 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 23 – 27 Mart 2016, Antalya.

C. Ulusal bilimsel toplantılarda konferans:

C1. u0735668_canfeza Sezgin. Damaryolu Cihazlarının Tanıtımı. II. Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu – Cerrahi Workshop ve Jinekolojik Kanserlerde Hemşirelik Kursu, 19-21 Mart 2004, İzmir.

C2. u0735668_canfeza Sezgin. Mide Kanserinde Kemoterapi. 1. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 15-18 Nisan 2004, Antalya.

C3. u0735668_canfeza Sezgin. Kemoterapi Ajanlarının Uygulama Şekilleri ve Kullanılan Araçlar. Kemoterapi Hemşireliği Kursu, 16-18 Haziran 2004, İzmir.

C4. u0735668_canfeza Sezgin. Rabdomyosarkomda Kemoterapi (Panel). 9. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, 16-19 Aralık 2004, Uludağ-Bursa.

C5. u0735668_canfeza Sezgin. Ösefagus Kanserlerinde Adjuvan Kemoterapi. Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi 50. yıl Etkinlik Programı, 2 Şubat 2005, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, İzmir.

C6. u0735668_canfeza Sezgin. Medikal Onkoloji Olgu Sunumları. Ege Onkoloji Günleri, 18 Mart 2005, İzmir.

C7. u0735668_canfeza Sezgin. İnfiltratif Aciller (Karotid Arter Erozyonu, Lökositoz) (Panel). XVI. Ulusal Kanser Kongresi Hemşirelik Programı, 20-24 Nisan 2005, Antalya.

C8. u0735668_canfeza Sezgin. Kemik Tümörlerine Multidisipliner Yaklaşım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ ndan emekli olan Prof. Dr. Fikri Öztop onuruna yapılan bilimsel etkinlik. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muhittin Erel Anfisi, İzmir, 23 Mayıs 2005.

C9. u0735668_canfeza Sezgin. ASCO 2007 Highlights (Akciğer, Baş-Boyun). 4. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, 5-9 Eylül 2007.

C10. u0735668_canfeza Sezgin. Postmenapozal hastada hormonoterapi. Manisa Meme Hastalıkları Derneği, Bilimsel Toplantısı, Manisa, 17 Aralık 2007.

C11. u0735668_canfeza Sezgin. Meme Ca. Hedefe Yönelik Tedavi Herceptin (Trastuzumab). Manisa Meme Hastalıkları Derneği Bilimsel Toplantısı. 19 Mart 2008, Çarşamba, Manisa.

C12. u0735668_canfeza Sezgin. İnteraktif Olgu Sunumu Ender Görülen Tümörler. 2. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, 26-30 Mart 2008.

C13. u0735668_canfeza Sezgin. Özefagus tümörlerine yaklaşım: Kemoterapi. XIII. Ege Onkoloji Günleri Üst Gastrointestinal Sistem Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2008, Çeşme, İzmir.

C14. u0735668_canfeza Sezgin. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri: Sistemik Tedaviler-II: Metastatik İlk Sıra Tedaviler. Aydın Onkoloji Günleri – Akciğer ve Plevra Kanserlerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2008, Kuşadası, Aydın.

C15. u0735668_canfeza Sezgin. Sözel Bildiriler, Tartışma, 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 25-29 Haziran 2008, Antalya.

C16. u0735668_canfeza Sezgin. Kemoterapi Hastasının İzlemi, Deri Toksisiteleri, Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavi Yaklaşımında Temel Eğitim Kursu, 30-31 Mayıs 2008, İzmir.

C17. u0735668_canfeza Sezgin. Epitelyal Over Kanserinde İntraperitoneal Kemoterapi ve Anjiogenezis İnhibisyonu, I. Uluslararası Kanser Prevensiyon Sempozyumu, Jinekolojik Onkolojide Prevensiyon ve Tedavi, 18-21 Eylül 2008, Çeşme, İzmir.

C18. u0735668_canfeza Sezgin. Kemoterapi Prensipleri- Toksisite ve Yan Etki Yönetimi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu, 21 Kasım 2008, İzmir.

C19. u0735668_canfeza Sezgin, Kanser Tedavisinde Doğal Destekler, II. Ulusal Enerji Tıbbı Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu, 14-16 Kasım 2008, İzmir.

C20. u0735668_canfeza Sezgin, Kanser Kök Hücreleri, Kök Hücre Sempozyumu, EBİLTET, Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi, 16 Mart 2009, İzmir.

C21. u0735668_canfeza Sezgin, Uzun Süreçli Akciğer Kanserleri, TAKD İzmir Bölge Toplantıları, 18 Şubat 2009, İzmir.

C22. u0735668_canfeza Sezgin, Solid Tümörlerin Sistemik Tedavilerinde Yenilikler, Renal Hücreli Kanser, Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu, 11 Nisan 2009, Kuşadası, İzmir.

C23. u0735668_canfeza Sezgin, Meme Kanseri Kursu, Metastatik Meme Kanserinde Hormonal Tedaviler, Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu, 10 Nisan 2009, Kuşadası, İzmir.

C24. u0735668_canfeza Sezgin, Meme Kanseri Tedavisinde Geri Ödemedeki Problemler ve Çözümler- Kemoterapötikler, X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2 Ekim 2009, Çeşme, İzmir.

C25. u0735668_canfeza Sezgin, Akciğer kanserinin hedefe yönelik tedavisinde prediktif ve moleküler markerlar, cevap ve direnç prediktörleri, 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 26 Eylül 2009, Antalya.

C26. u0735668_canfeza Sezgin, Kanser tedavisinde moleküler nütrisyonel tedavi yaklaşımı tümör yanıtını etkiler mi?, III. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 24-28 Mart 2010, Antalya.

C27. u0735668_canfeza Sezgin, Kanser Prevansiyonu İçin Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri, II. Ulusal Birinci Basamak Hekimliği Kongresi, 19 Mart 2010, Antalya.

C28. u0735668_canfeza Sezgin, Meme kanserinde tamamlayıcı tedavilerin yaşam kalitesine etkisi, 3. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 25-27 Mart 2010, İzmir.

GC9. u0735668_canfeza Sezgin, Onkoloji hastalarında bifosfonat tedavisi, Prof Dr Gürbüz Gümüşdiş 9. Ege Dahili Tıp Günleri Kongresi, 9-11 Nisan 2010, İzmir.

C30. u0735668_canfeza Sezgin, Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası postoperatif radyoterapinin rolü, 15. Ege Onkoloji Günleri, 7-8 Mayıs 2010, İzmir.

C31. u0735668_canfeza Sezgin, Herceptin Tedavisindeki Gelişmeler, Manisa Meme Hastalıkları Derneği, 12 Mayıs 2010, Manisa.

C32. u0735668_canfeza Sezgin, Terapötik Ajanlar III- Kapesitabin, V. Aydın Onkoloji Günleri, 27 Mayıs 2010, Aydın.

C33. u0735668_canfeza Sezgin, Oturum Başkanlığı, Terapötik Ajanlar IV, V. Aydın Onkoloji Günleri, 27 Mayıs 2010, Aydın.

C34. u0735668_canfeza Sezgin, Kanserde bitkilerle tedavide örnek uygulamalar, Bitkilerle Tedavi Sempozyumu, 5-6 Haziran 2010, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul.

C35. u0735668_canfeza Sezgin, Sözel Bildiriler-3 Tartışma, 7. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 25 Eylül 2010, Antalya.

C36. u0735668_canfeza Sezgin, Kemoterapötik İlaç Etkileşimleri, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Hemşirelik Sempozyumu, 8-9 Ekim 2010, İzmir.

C37. u0735668_canfeza Sezgin, Plevral mezotelyomada tedavi seçenekleri?, Akciğer Kanserinde Tartışmalı Konular Sempozyumu, 28-31 Ekim 2010, Afyon.

C38. u0735668_canfeza Sezgin, Alternatif Yaklaşımlar, İzmir Meme Hastalıkları Derneği Aylık Olağan Toplantısı, 14 Nisan 2011.

C39. u0735668_canfeza Sezgin, Günlük Kullanımda AB’ lar: Baş-Boyun, Hedef Kanser 2011, 19 Mayıs 2011, Çeşme.

C40. u0735668_canfeza Sezgin, Kanıta dayalı tıp zemininde integratif ve alternatif tedavi seçenekleri var mıdır? 8. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 14-18 Eylül 2011, Muğla.

C41. u0735668_canfeza Sezgin, Kanserde Anternatif ve Tamamlayıcı Tedaviler, 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya 21 – 25 Mart 2012.

C42. u0735668_canfeza Sezgin, Meme Kanserinde Endokrin Tedaviler. 17. EOG Ege Onkoloji Günleri

31 – 1 Nisan 2012, Özdere.

C43. u0735668_canfeza Sezgin, Kemik Tümörleri. 10.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi,

19 – 23 Nisan 2012, Antalya.

C44. u0735668_canfeza Sezgin, Kemoterapi, hangi olgularda. VI. Ortopedi Buluşması, Susesi Kongre Merkezi, Antalya, 19 – 23 Nisan 2012.

C45. u0735668_canfeza Sezgin, Kanser Kök Hücreleri. Ege Üniversitesi Geleneksel 4. Kök Hücre Sempozyumu Programı, 27 Nisan 2012.

C46. u0735668_canfeza Sezgin, Homeopati ve Kanser, Dünya Homeopati Günü Kutlaması, İzmir 27 Nisan 2012.

C47. u0735668_canfeza Sezgin, Metastatik meme kanseri: kemoterapi ve biyolojik tedavilerde güncel yaklaşımlar, Aydın Onkoloji Günleri. 24 – 27 Mayıs 2012, Aydın.

C48. u0735668_canfeza Sezgin, Kanserde Alternatif Tedaviler, Aydın Onkoloji Günleri. 24 – 27 Mayıs 2012, Aydın.

C49. u0735668_canfeza Sezgin, Kanser Tedavisinde Bitkisel Ürünlerin Yeri, Bitkisel 2012 Sempozyumu, 29 Eylül 2012, Ürgüp.

C50. u0735668_canfeza Sezgin, Sözel Bildiriler 4 Tartışma, 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 15 Eylül 2012, KKTC.

C51. u0735668_canfeza Sezgin, Biyobenzerler Konusunda Ulusal Tecrübemiz. Biyobenzerler & Kanser Tedavisi Sempozyumu 2013. 20-23 Aralık 2013, Gaziantep.

C52. u0735668_canfeza Sezgin, Molecular targets of nutritional approaches. International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development. Antalya, 28-30 Kasım 2013.

C53. u0735668_canfeza Sezgin, Seçilmiş Vaka Sunumları, “5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi” 19-23 Mart 2014, Antalya.

C54. u0735668_canfeza Sezgin, Gastrointestinal tümörler oturumu , -II. Ege Hemotoloji Onkoloji Sempozyumu, 27-29 Mart, 2014, Çeşme, İzmir

C55. u0735668_canfeza Sezgin, “Klinik Fitoterapi – İmmun Sistemin Düzenlenmesinde Kullanılan Doğal Ürünler” , “Ulusal Reçete Dışı Farmasötik Ürünler ve Medikal Malzemeler Kongresi – Farmmed 2014” 13 – 16 Kasım 2014, Girne, Kıbrıs

C56. TÜBA Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı Raporu, Onkolojide Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Masası, 27-28 Haziran 2014, İstanbul.

C57. II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, Tamamlayıcı ve Geleneksel Tıp Çalışma Grubu, 29-31 Ekim 2015, İstanbul.

C58. u0735668_canfeza Sezgin. Kanserde Fitoterapi ve Tamamlayıcı Tıp. 11. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi. 8-11 Mart 2015, Uludağ-Bursa.

C59. u0735668_canfeza Sezgin. 1. İbni Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu. 30 Nisan – 2 Mayıs 2015 Ankara.

C60. u0735668_canfeza Sezgin. Alternatif Değil Tamamlayıcı Tedaviler. II. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Kayseri.

2.6 KİTAPLAR

B. Yurt içinde yayınlanan kitap ve kitap bölümü

A1. u0735668_canfeza Sezgin, Hangi Kansere Hangi Bitki, ISBN: 978-605-43-25-25-2, Hayykitap, 2010, İstanbul. (Kitap)

A2. Erkan Topuz, Ahmet Rasim Küçükusta, Alp Özkan, Canan Efendigil Karatay, Murat Tuncer, Ahmet Aydın, Selim Şeker, Süleyman Daşdağ, Öznur Özdoğan, u0735668_canfeza Sezgin, Erol Ergüler, Yavuz Dizdar, Mennan Aysan Kuzanlı. Kansere Çözüm Var, ISBN: 978-605-4325-65-8, Hayykitap, 2011, İstanbul. (Kitap Bölümü, 13 bölüm)

A3. u0735668_canfeza Sezgin, “Meme Kanseri Riskini Nasıl Azaltabiliriz?” İzmir, 2006 (Kitap, Pfizer İlaçları Ltd Şti’ nin katkılarıyla basılmıştır).

A4. Öznur Usta Yeşilbakan, V. u0735668_canfeza Sezgin, “Port Kateterine İlişkin En Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları”, İzmir, 2006

A5. u0735668_canfeza Sezgin. Prostat. Pratik Klinik Onkoloji, Editör: Doç Dr Feyyaz Özdemir, 2012, İstanbul. (Kitap Bölümü)

A6. u0735668_canfeza Sezgin, Neoplastik Hastalıklar, Kemoterapi, Radyoterapi. Temel Kardiyoloji, Editör: Ömer Kozan, 2011, Ankara. (Kitap Bölümü, 67 bölüm)

A7. Atike Pınar Erdoğan, u0735668_canfeza Sezgin. Yumuşak Doku Sarkomlarında Kemoterapi Uygulamaları. Editör Nevzat Dabak, Multidisipliner Yaklaşımla Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri, Ankara, Ekim 2013. ISBN: 978-605-86172-5-4.

A8. Atike Pınar Erdoğan, u0735668_canfeza Sezgin. Mantarların Kanser Destek Tedavisinde Kullanımı. Editör Prof Dr Handan Ak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ayın Kitabı Sayı 125, 2014, İzmir.

A9. u0735668_canfeza Sezgin. Editör, Onkolojide Tamamlayıcı – Destek Tedaviler Özel Sayısı, Türkiye Klinikleri 2012;5(1).

A10. u0735668_canfeza Sezgin, Tam Şifa. Hayykitap İstanbul, Nisan 2016.

A11. Atike Pınar Erdoğan, u0735668_canfeza Sezgin. Propolis. Editörler Eren Akçiçek ve Banu Yücel. Arı Ürünleri ve Sağlık. Sidaş Yayınları. ISBN : 9786055267261.

3. Alınan Mesleki Kurslar

8.1. Investigator Training Program Workshop, İzmir Crowne Plaza Hotel, 1-2 December 2005.

8.2. MD Anderson Cancer Center Preceptorship Program, Attended to the Course: Current and Future Perspectives on Breast Cancer, Houston, October 27-27, 2004.

8.3. Fitoterapi Kursu, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 23 Mart – 20 Nisan 2007.

8.4. I. Basamak Hipnoz Kursu, İzmir, 12 - 13 Mayıs 2007.

8.5. II. Basamak Hipnoz Kursu, İzmir, 30 Haziran – 1 Temmuz 2007.

8.6. III. Basamak Hipnoz Kursu, İzmir, 29-30 Eylül 2007.

8.7. Temel Eğitici Gelişimi Programı Sertifikası, Şubat-Mart 2010.