İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

C Vitamini Uygulaması

C Vitamini Uygulaması

Kategori   C Vitamini   | 7.02.2019

 

C Vitamini Uygulaması
Yüksek doz C vitamini uygulamalarının sağlık için yararlı olduğunu ilk gösteren Nobel ödüllü bilim insanı Dr. Linus Pauling’ dir. Yüksek doz C vitamini uygulamaları 5-150 gram arasında değişen dozların toplardamar içine verilmesini kapsar. 
Yorgunluk yakınmalarını gidermede 10 gram dozunda uygulanması yararlı bulunurken ciddi bir yan etki görülmemiştir (1). 
Akciğer kanserli hastalarda yüksek doz C vitaminin hipertermi tedavisiyle beraber uygulanması ile kandaki C vitamini düzeyinin daha yüksek seviyelerde elde edildiği gösterilmiştir (2). Halsizlik ve yorgunluk yakınması olan kanser hastalarında hipertermi & yüksek doz C vitamini uygulamasının birlikte yapılmasının daha yararlı olacağı ileri sürülmektedir.
Yüksek doz C vitamini ile yapılan faz 1-2 çalışmada kemoterapi sonrası yüksek doz C vitamini uygulanması ile dokulara C vitamininin daha fazla geçmesinin sağlandığı, önemli bir yan etkisi olmadığı, bazı hastalarda beklenenden uzun süre kanser kontrolü, halsizlik ve yorgunluk yakınmalarında iyileşme elde edilmiştir (3). 
Klinik pratikte halsizlik ve yorgunluk yakınması olan kanser hastalarında yoğun olarak kullanılan yüksek doz C vitamini, derin doku RF hipertermi ile beraber uygulanmaktadır. Bilimsel çalışmalarda olduğu gibi uzun süreli hastalık ve yakınma kontrolü olan hastalar EHOK Kongresinde tarafımdan sunulmuştur (4).
Gemsitabin ilacı yanında yüksek doz C vitamini verilmesi, daha fazla pankreas kanseri hücresinin öldürülmesini sağlamaktadır (5). 
Gemsitabin, yüksek doz C vitamini ve EGCG üçlüsünün beraber verilmesi, daha fazla mezotelyoma kanser hücresinin öldürülmesini sağlamaktadır (5).  
Radyoterapi ile beraber yüksek doz C vitamini verilmesi, daha fazla glioblastom kanser hücresinin öldürülmesini sağlamaktadır (5). 
Hayvan çalışmalarında yüksek doz C vitamini uygulaması pankreas, yumurtalık, karaciğer, prostat, sarkom ve malign mezotelyoma kitlelerinin büyümesini engellediği gösterilmiştir (5). Ayrıca pankreas kanseri yapılan hayvanlarda kemoterapiye yüksek doz C vitamini eklenmesi ile kanser kitlesinde daha fazla küçülme elde edildiği saptanmıştır (5). Deneysel meme kanserinde hayvanlara düşük doz kemoterapi ile yüksek doz C vitamini verilmesinin kanseri daha fazla küçülttüğü gösterilmiştir. Benzer şekilde deneysel yumurtalık kanseri yapılmış hayvanlarda standart kemoterapinin yanına yüksek doz C vitamini eklenmesiyle kanser yanıtı daha fazla bulunmuştur. 
Yüksek doz C vitamini uygulamasının yararları (1 – 6)
Herhangi bir hastalığa bağlı halsizlik ve yorgunluk yakınmalarının giderilmesi
Akut veya kronik enfeksiyonun tamamlayıcı tedavisi
Kemoterapi veya radyoterapi gibi kanser tedavi yan etkilerinin azaltılması
Kemoterapi veya radyoterapi gibi kanser tedavilerinin etkinliğinin arttırılarak iyileşme şansının arttırılması
Kanser hastasının yaşam kalitesinin arttırılması
Bazı kanser hastalarında uzun süreli hastalık kontrolünün sağlanması
Kanser tedavisinin yararının arttırılması
Kaynaklar 
1. Suh S-Y, Bae WK, Ahn H-Y, Choi S-E, Jung G-C, Yeom CH. Intravenous Vitamin C administration reduces fatigue in office workers: a double-blind randomized controlled trial. Nutrition Journal. 2012;11:7.
2. Ou J, Zhu X, Lu Y, Zhao C, ve ark. The safety and pharmacokinetics of high dose intravenous ascorbic acid synergy with modulated electrohyperthermia in Chinese patients with stage III-IV non-small cell lung cancer. Eur J Pharm Sci. 2017 Nov 15;109:412-418.
3. Hoffer LJ, Robitaille L, Zakarian R, et al. High-Dose Intravenous Vitamin C Combined with Cytotoxic Chemotherapy in Patients with Advanced Cancer: A Phase I-II Clinical Trial. Hills RK, ed. PLoS ONE. 2015;10(4):e0120228.
4. u0735668_canfeza Sezgin, Tedavilere Yanıtsız Akciğer Kanserinde Tamamlayıcı Tedavi ile Hastalık Kontrolü. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16 - 18 Mart 2018 İzmir, Çeşme.
5. https://www.emedicinehealth.com/vitamin_c_high_dose_benefits_side_effects/article_em.htm#what_is_high-dose_vitamin_c
6. O'Leary BR, Houwen FK, Johnson CL, et al. Pharmacological Ascorbate as an Adjuvant for Enhancing Radiation-Chemotherapy Responses in Gastric Adenocarcinoma. Radiat Res. 2018;189(5):456-465.

Yüksek doz C vitamini uygulamalarının sağlık için yararlı olduğunu ilk gösteren Nobel ödüllü bilim insanı Dr. Linus Pauling’ dir. Yüksek doz C vitamini uygulamaları 5-150 gram arasında değişen dozların toplardamar içine verilmesini kapsar. 

Yorgunluk yakınmalarını gidermede 10 gram dozunda uygulanması yararlı bulunurken ciddi bir yan etki görülmemiştir (1). 

Akciğer kanserli hastalarda yüksek doz C vitaminin hipertermi tedavisiyle beraber uygulanması ile kandaki C vitamini düzeyinin daha yüksek seviyelerde elde edildiği gösterilmiştir (2). Halsizlik ve yorgunluk yakınması olan kanser hastalarında hipertermi & yüksek doz C vitamini uygulamasının birlikte yapılmasının daha yararlı olacağı ileri sürülmektedir.

Yüksek doz C vitamini ile yapılan faz 1-2 çalışmada kemoterapi sonrası yüksek doz C vitamini uygulanması ile dokulara C vitamininin daha fazla geçmesinin sağlandığı, önemli bir yan etkisi olmadığı, bazı hastalarda beklenenden uzun süre kanser kontrolü, halsizlik ve yorgunluk yakınmalarında iyileşme elde edilmiştir (3). 

Klinik pratikte halsizlik ve yorgunluk yakınması olan kanser hastalarında yoğun olarak kullanılan yüksek doz C vitamini, derin doku RF hipertermi ile beraber uygulanmaktadır. Bilimsel çalışmalarda olduğu gibi uzun süreli hastalık ve yakınma kontrolü olan hastalar EHOK Kongresinde tarafımdan sunulmuştur (4).

Gemsitabin ilacı yanında yüksek doz C vitamini verilmesi, daha fazla pankreas kanseri hücresinin öldürülmesini sağlamaktadır (5). 

Gemsitabin, yüksek doz C vitamini ve EGCG üçlüsünün beraber verilmesi, daha fazla mezotelyoma kanser hücresinin öldürülmesini sağlamaktadır (5).  

Radyoterapi ile beraber yüksek doz C vitamini verilmesi, daha fazla glioblastom kanser hücresinin öldürülmesini sağlamaktadır (5). 

Hayvan çalışmalarında yüksek doz C vitamini uygulaması pankreas, yumurtalık, karaciğer, prostat, sarkom ve malign mezotelyoma kitlelerinin büyümesini engellediği gösterilmiştir (5). Ayrıca pankreas kanseri yapılan hayvanlarda kemoterapiye yüksek doz C vitamini eklenmesi ile kanser kitlesinde daha fazla küçülme elde edildiği saptanmıştır (5). Deneysel meme kanserinde hayvanlara düşük doz kemoterapi ile yüksek doz C vitamini verilmesinin kanseri daha fazla küçülttüğü gösterilmiştir. Benzer şekilde deneysel yumurtalık kanseri yapılmış hayvanlarda standart kemoterapinin yanına yüksek doz C vitamini eklenmesiyle kanser yanıtı daha fazla bulunmuştur. 

Yüksek doz C vitamini uygulamasının yararları (1 – 6)

Herhangi bir hastalığa bağlı halsizlik ve yorgunluk yakınmalarının giderilmesi

Akut veya kronik enfeksiyonun tamamlayıcı tedavisi

Kemoterapi veya radyoterapi gibi kanser tedavi yan etkilerinin azaltılması

Kemoterapi veya radyoterapi gibi kanser tedavilerinin etkinliğinin arttırılarak iyileşme şansının arttırılması

Kanser hastasının yaşam kalitesinin arttırılması

Bazı kanser hastalarında uzun süreli hastalık kontrolünün sağlanması

Kanser tedavisinin yararının arttırılması

 

Kaynaklar 

1. Suh S-Y, Bae WK, Ahn H-Y, Choi S-E, Jung G-C, Yeom CH. Intravenous Vitamin C administration reduces fatigue in office workers: a double-blind randomized controlled trial. Nutrition Journal. 2012;11:7.

2. Ou J, Zhu X, Lu Y, Zhao C, ve ark. The safety and pharmacokinetics of high dose intravenous ascorbic acid synergy with modulated electrohyperthermia in Chinese patients with stage III-IV non-small cell lung cancer. Eur J Pharm Sci. 2017 Nov 15;109:412-418.

3. Hoffer LJ, Robitaille L, Zakarian R, et al. High-Dose Intravenous Vitamin C Combined with Cytotoxic Chemotherapy in Patients with Advanced Cancer: A Phase I-II Clinical Trial. Hills RK, ed. PLoS ONE. 2015;10(4):e0120228.

4. u0735668_canfeza Sezgin, Tedavilere Yanıtsız Akciğer Kanserinde Tamamlayıcı Tedavi ile Hastalık Kontrolü. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16 - 18 Mart 2018 İzmir, Çeşme.

5. https://www.emedicinehealth.com/vitamin_c_high_dose_benefits_side_effects/article_em.htm#what_is_high-dose_vitamin_c

6. O'Leary BR, Houwen FK, Johnson CL, et al. Pharmacological Ascorbate as an Adjuvant for Enhancing Radiation-Chemotherapy Responses in Gastric Adenocarcinoma. Radiat Res. 2018;189(5):456-465.