İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Hipertermi bağışıklık sisteminin antikanser yanıtını destekler

Hipertermi bağışıklık sisteminin antikanser yanıtını destekler

Hipertermi bağışıklık sisteminin antikanser yanıtını destekler

 

Prof Dr u0735668_canfeza Sezgin

Fitoterapist & Tıbbi Onkoloji Uzmanı

 

Kanser tedavilerinde başarısızlığın en büyük nedenlerinden birisi tedavinin kanser hücresine verdiği hasarın tamiridir. Kanser hücrelerinde tıbbi tedavi tarafından kendisine verilen hasarı çeşitli tamir mekanizmalarını harekete geçirerek tamir etme yeteneği vardır. Bu tamir etme yeteneği hipertermi yani ısı tedavisi ile engellenebilmektedir. Hipertermi uygulamalarında tümör bölgesine 42-44⁰ derece aralığında ısı oluşturulması ile bu tamirin engellenmesine yardımcı olur.

 

Ayrıca kanser kitlesine 13,6 MHz dalga boyunda radyofrekans dalgalarıyla 42-44⁰ arasında ısı uygulanması ile kanser hücreleri ısıya karşı kendilerini korumak için HSP70 ısı şok proteini gibi bazı proteinler salgılar. Bağışıklık sisteminden kaçan kanser hücrelerinden HSP70 salgılanması ile kanser hücrelerine karşı immun sistem hücrelerinin uyarılmasına ve kanser kitlesine tepki vermesine yardımcı olur. Resimde hipertermi tedavisiyle kanser hücrelerinden açığa çıkan HSP70 proteini ile NK hücreleri, T hücreleri ile dentritik hücrelerin aktive olup kanser hücresini ortadan kaldırma mekanizması gösterilmektedir.

 

Dentritik kanser aşıları ile beraber kanser kitlesine hipertermi uygulamasının kansere özgü T hücre yanıtını daha fazla uyarır ve kanser hücrelerinin ölümünü arttırır.

 

Literatürde sunulan bir vakada meme kanseri ve karaciğer metastazı olan tıbbi tedaviyi ret eden bir vaka bölgesel derin doku hipertermisi ile beraber dentritik kanser aşısının uygulanmasıyla 6 yıllık takibinde yaşam kalitesi iyi bir şekilde ek hastalık bulgusu olmadan tedavi edilmiştir.

 

Onkoloji kongresinde sunulan bir vakada kemoterapi ve radyoterapiye yanıt vermeyen 13 cm’ lik büyük kitlesi olan serviks karsinosarkomunda hipertermi, fitoterapi ve kemoterapi ile tam yanıt elde edilmiş, patolojik incelemede kanser hücrelerinin tamamen öldüğü gösterilmiştir.

 

Alman, İsviçreli ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir araştırma grubunun yaptığı çalışmada hiperterminin radyoterapi yanına eklenmesi ile yapılan termoradyoterapinin veya kemoterapinin yanına eklenmesi ile yapılan termokemoterapinin ek ciddi yan etki yapmadan kolay uygulanabilir olduğunu, özellikle daha önceki tedavilere rağmen tekrarlayan kanserlerde tedavinin başarısını arttırmada yardımcı olabileceğini, kanser kitlesinde belirgin küçülme olmasına katkı sağlayabileceği tespiti yapılmıştır (Datta NR, Cancer Treat Rev. 2015 Nov;41(9):742-53.). 

 

 

İsviçreli bilim adamları tarafından bilimsel araştırmaların değerlendirildiği bir metaanalizde ameliyat olamayan lokal ileri meme kanseri olan hastaların tedavisinde standart tedavi olan radyoterapinin yanına hipertermi tedavisinin eklenmesi ile yapılan termoradyoterapi uygulamasının kanser kitlesinde tam yanıt oranlarını arttırmada faydalı olduğu ileri sürülmüştür (Datta NR, Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2016 Apr 1;94(5):1073-87.).  

 

Yeni yayımlanan bir metaanalizde ameliyat olamayan lokal ileri evre özefagus kanseri olan 1519 hasta değerlendirilmiştir. Kemoterapi ve radyoterapi standart tedavisi alanlarla, standart tedavinin yanında derin doku bölgesel hipertermi uygulanan hastaların tedavi sonuçları karşılaştırılmıştır. Standart tedaviye derin doku bölgesel hipertermi uygulamasının eklendiği hastalarda kanserin tamamen kaybolması, gerilemesi, yaşam süreleri ve iyileşme oranlarının daha fazla olduğu saptanmıştır (Hu Y, J Clin Pharm Ther. 2017 Apr;42(2):155-164.).   

 

Japon araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada ameliyat olamayan lokal ileri rahimağzı kanserli hastalarda standart tedavi olan kemoradyoterapi tedavisinin yanında derin doku bölgesel hipertermi uygulanmasının eklenmesi ile kanser kitlesinde tam yanıt oranlarının belirgin arttırıldığı gösterilmiştir (Harima Y, Int J Hyperthermia. 2016 Nov;32(7):801-8.). Hollanda' da yapılan bilimsel bir çalışmada da ameliyat olamayan lokal ileri rahimağzı kanseri olan hastalarda standart tedavi olan kemoradyoterapi ile deneysel tedavi kolu olan derin doku hipertermi ile radyoterapi uygulamasının benzer başarı sağladığı gözlenmiştir (Lutgens LC, Radiother Oncol. 2016 Sep;120(3):378-382.).

 

Alman araştırmacılar, bölgesel derin doku hipertermisi kullanılarak karın zarında (periton) kanser metastazı - sıçraması olan hastalarda karın içi ısısının yeteri miktarda arttırılabileceği ve kanser tedavisinin yanında kullanılabileceğini ileri sürmüşlerdir (Beck M, Radiat Oncol. 2015 Jul 30;10:157.). 

 

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' nde yapılan bilimsel araştırmada ameliyat olamayan karaciğer kanseri hastalarında radyoterapiye ek olarak radyofrekans dalgalarıyla yapılan hipertermi uygulamasının kanserde daha iyi yanıt sağladığı gösterilmiştir (Dong Y, J BUON. 2016 Mar-Apr;21(2):407-11.). 

 

Primer tümör bölgesinin hipertermi yöntemi ile 43 derece sıcaklığa ulaştırılmasının kansere karşı bağışıklık sistemini uyaran dentritik hücreleri ile öldürücü CD8+ T hücrelerinin sayısını arttırmaktadır. Bölgesel hiperterminin immun sistemi uyarmasına bağlı hastalık nüksünü veya metastaz yapmasını azaltmada yardımcı olabileceği ileri sürülmüştür. 

 

Kullanılan modern hipertermi teknikleri ile yan etkileri olmadan derin dokularda yerleşen kanser kitlelerine radyofrekans dalgalarıyla ısı ulaştırabilmektedir. Daha eski yöntemlerde kullanılan cihazların aksine günümüzde daha geniş sahalara uygun doz ve güçte ayarlanmış radyofrekans dalgalarıyla emniyetli hipertermi uygulamasına yardımcı olan tekstil elektrotlar kullanılmaktadır.

 

Ek bilgi için iletişim telefonlarından yardım alabilirsiniz.

 

(Referanslar: Qin Y, Thorac Cancer 2016;7(4):422-7. Hildebrandt B, Critical Reviews in Oncology/Hematology 2002; 43(1):33–56. Tsang YW, BMC Cancer. 2015;15:708. Schirmacher V, Immunotherapy. 2015;7(8):855-60. Toraya-Brown S, Nanomedicine. 2014 ;10(6):1273-85. https://doi.org/10.3389/fimmu.2016.00171. Sezgin C, 3. Hematoloji Onkoloji Kongresi, EHOK 2017 Bildiri Kitabı, P01, 17-17 Mart 2017, Çeşme, İzmir.).