İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Kombine Tedavi Nazofarenks Kanserinde Hayatta Kalma Şansını Arttırıyor

Kombine Tedavi Nazofarenks Kanserinde Hayatta Kalma Şansını Arttırıyor

Kombine Tedavi Nazofarenks Kanserinde Hayatta Kalma Şansını Arttırıyor 

Lancet Oncology[1]’de yayınlanan çalışmaya göre, indüksiyon kemoterapisi arkasından eşzamanlı kemoradyoterapi uygulanması, nazofarenks kanseri hastalarının hayatta kalma olasılığını arttırıyor. 

Tedavinin başarısız olmasının en çok karşılaşılan nedeni aşka organlara sıçrama yani metastaz gelişmesidir. Bu faz 3 çalışması için, araştırmacılar, dosetaksel, cisplatin ve fluorourasil’den oluşan indüksiyon kemoterapisine ek olarak eşzamanlı kemoradyoterapinin daha etkili olup olmadığını anlamak için diğer hasta grubuna yalnız başına eşzamanlı kemoradyoterapi tedavisini uyguladılar. 

Araştırmaya dâhil olan 480 hastanın rastgele 241 tanesine indüksiyon + eşzamanlı (kombinasyon) tedavisi, rastgele 239 hastaya da sadece eşzamanlı tedavisi uygulandı. Karnofski performans durumu, yaş ve hastalık safhası 2 grup arasında dengelendi. 

3. yıl sonunda, kombinasyon tedavisi uygulanan 26 hasta ile sadece eşzamanlı tedavi uygulanan 43 hasta kanserin ilerlemesi nedeni ile hayatını kaybetti. 3 yılın sonunda metastaz olmayan hastaların oranları kombinasyon tedavisi uygulanan hastalarda % 90 iken sadece eşzamanlı tedavisi uygulanan hastalarda durum % 83 olarak bulundu. Yani kombinasyon tedavisi alanlarda daha az metastaz gelişirken, kansere bağlı ölüm oranı da azalmaktadır. 

Tedaviye yanıt verme oranı her iki grupta da bir birine çok yakın bulundu. 

Araştırmacılar indüksiyon kemoterapisi sonrası eşzamanlı kemoradyoterapi uygulanmasının, hayatta kalma olasılığını arttırabileceğini belirtirken ileride yapılacak olan çalışmalar ile bunların kanıtlanması gerektiğini belirtiyorlar. Kombinasyon tedavisinin yan etkileri nedeni ile yaşlı hastalarda uygulanması önerilmiyor.

 

Referans

[1] Sun Y, Li WF, Chen NY, Lancet Oncol. 2016 Sep 26.