İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Mide kanseri nasıl tedavi edilir?

Mide kanseri nasıl tedavi edilir?

Kategori   Mide Kanseri   | 7.09.2016

 

Aşağıdaki tedavi yöntemlerinin birisiyle veya birlikte (hastanın evresine göre) mide kanseri tedavi edilebilir:

 

· Ameliyat: gastrektomi midenin tümü veya bir bölümünün mideyi çevreleyen doku ve lenf bezleriyle beraber çıkarılması işlemidir. Burada cerrahın daha önceki mide kanseri ameliyatı yapıp yapmadığı, yılda kaç vaka yaptığı gibi deneyimi gösteren veriler, ameliyatın başarısında belirleyicilerden birisidir. Ana belirleyici faktör ise kanserin büyüklüğü, len bezlerine ve çevre organlara geçip geçmediğidir.

 

· Kemoterapi: ameliyattan önce (neoadjuvant), ameliyattan sonra (adjuvant) ve palyatif (ileri evre hastalıkta) amaçlarla kullanılır. Tıbbi onkoloji (medikal onkoloji) uzmanı doktorlar tarafından kemoterapi kararı verilir ve uygulanır. Mide kanserinde en etkili ilaçlar cisplatin, carboplatin, oxaliplatin, docetaxel, 5-fluorouracil, epirubicin, irinotecan, capecitabin’ dir. İleri evre (4. Evre) mide kanserli hastalarda kemoterapi ile ortalama 8-9 ay, kemoterapisiz veya sadece alternatif tedavi uygulanmasıyla 5 aylar civarında bir yaşam süresi elde edilebilmektedir (rakamlar ortalama olup yıllarca yaşayan hastalar olduğu unutulmamalıdır).

 

· Akıllı ilaçlar: mide kanserli hastaların % 20’ sinde kanserde HER-2/neu onkojeni olarak isimlendirilen bir molekül bulunmaktadır. HER2/neu onkojeni kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasını sağlar. Eğer patolojik incelemede İHK yöntemle ve FISH yöntemi ile bu onkojen pozitif olarak bulunursa trastuzumab isimli ilaç, ileri evre/ metastatik mide kanserlerinin tedavisinde kemoterapi ile birlikte kullanılmaktadır. HER2/neu onkojeni pozitif bulunan ileri evre hastalarda sadece kemoterapi ile ortalama 8-9 ay, trastuzumab ve kemoterapi ile 10-11 ay ortalama yaşam süresi elde edilmektedir.

 

· Radyasyon tedavisi: erken evre hastalarda çoğunlukla ameliyattan sonra (adjuvan) olarak kullanılır. İleri evre ve ameliyat olamayan hastalarda mide kanserine bağlı kanama, tıkanma gibi durumlarda palyatif amaçlı uygulanır.