İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Rektum Kanserinde yeni çalışmalar

Rektum Kanserinde yeni çalışmalar

Rektum kanserinde ameliyatın başarı şansını arttırmak için yapılan kemoradyoterapiden sonra FOLFOX tedavisinin verilmesi tedaviye tam yanıt oranlarını arttırmaktadır.


Faz 2 çalışmada tam yanıt oranları kemoradyoterapiden sonra doğrudan cerrahi yapılanlarda %18, 2 kür FOLFOX sonrası cerrahi yapılanlarda %25, 4 kür FOLFOX yapılanlarda %30, 6 kür FOLFOX yapılanlarda %38 tam yanıt elde edilmiştir.

 

FOLFOX kemoterapisinin eklenmesi ile yanıt oranlarında belirgin artış olmakla birlikte kemoterapiye bağlı nötrofil ve lenfosit sayılarında düşüş gibi önemli yan etkiler görülmüştür. Çalışmanın daha büyük ve bilimsel kanıt düzeyi yüksek faz 3 çalışma ile devam edilmesine karar verilmiştir. (Lancet Oncol 2015 Jul 14;[EPub Ahead of Print], J Garcia-Aguilar)

 

Rektum kanseri tanısı olan klinik olarak evresi T3-4 veya N1-2 olan hastalarda ameliyat öncesi kemoradyoterapi tedavisini ve cerrahi tedaviyi takiben operasyon sonrası oksaliplatin-fluorourasil-folinik asit içeren 8 kür adjuvan kemoterapi verilmesi hastalık tekrarlama riskini belirgin azaltmaktadır. Üç yılda hastalık tekrarlama riski oksaliplatin içeren adjuvan kemoterapi alanlarda %24.1, oksaliplatin içermeyen adjuvan kemoterapi alanlarda ise %28.8 bulunmuştur. Üç yıldan sonra tekrarlama riskinin azalması nedeni ile bu sonuçlar anlamlı olarak değerlendirilmiştir. (C Rödel , Lancet Oncol 2015 Jul 15;[EPub Ahead of Print]).